Blog

Nyheter, Politikk

Dialogkonferanse 1 – kommunestyrets oppstart med budsjettarbeidet

Budsjett- og økonomiplan 2023-2026 skal vedtas i kommunestyret den 2. desember. Men arbeidet med budsjett- og økonomiplan starter lenger før det!

Den 13. mai ble dialogkonferanse 1 avholdt på Storstuggu. Dette er kommunestyrets budsjettkonferanse som markerer oppstarten på budsjett- og økonomiplanarbeidet.

Innledningsvis fikk kommunestyret informasjon om utfordringene, status og forutsetningene for økonomiarbeidet i årene fremover. Hvert år er det et hovedtema på konferansen. I år var det «psykisk helse for barn og unge». Her fikk kommunestyret presentasjoner om UngData, ABSOLUTT-programmet, folkehelse, og brukerundersøkelsen fra psykisk helse og rus. I tillegg hadde Steinar Krokstad (professor i sosialmedisin ved HUNT) et innlegg om endringer i psykisk stress og livskvalitet hos ungdom og unge voksne.

Kommunestyret fikk også en presentasjon om status på revidering av den interkommunale samarbeidsavtalen med Os og Holtålen kommuner.

Alle presentasjonene er tilgjengelig i den politiske møtekalenderen ved å trykke seg inn på kommunestyremøtet den 13. mai.

Prioriterte satsningsområder

I et kommunebudsjett kan man ikke prioritere alt samtidig. Derfor må det prioriteres noen satsingsområder.

I den siste delen av dialogkonferansen ble kommunestyret delt inn i fire arbeidsgrupper. Hver gruppe diskuterte seg fram til tre prioriterte satsingsområder for den kommende budsjett- og økonomiplanen.

Gruppene sine forslag til prioriterte satsningsområder skal bli lagt frem for kommunestyret den 2. juni. Da skal det endelig vedtas hvilke tre satsingsområder som skal ligge til grunn for kommunedirektørens forslag til budsjett- og økonomiplan 2023-2026.

X