Blog

Nyheter, Politikk

Valglistene til kommunestyrevalget 2023 ligger ute til offentlig ettersyn

Valg-urne og stemmeseddel.PNG (width462)

Valglistene ble endelig godkjent av valgstyret 4. mai 2023.
Listene ligger nå ute til offentlig ettersyn på servicetorget i Bergmannsgata 23.

Vil du lese listene digitalt kan du gjøre det her: 

Listeforslag for Rødt

Listeforslag for Senterpartiet

Listeforslag for Arbeiderpartiet

Listeforslag for Sosialistisk Venstreparti

Listeforslag for Venstre

Listeforslag for Høyre

Listeforslag for Røroslista

Listeforslag for Miljøpartiet De Grønne

X