Archives

I år er det stor sannsynlighet for vårflom. Det er meldt fint vær og høy temperatur i dagene fremover, og mye snø smelter i fjellet. Som privatperson er det en del ting det kan være lurt å tenke på for å være best mulig forberedt. NVE har laget fem nyttige filmer. Du kan se filmene […]

Klikk her for å lese videre

Helsestasjonen har lånt lokalene til mellomtrinnet på Røros skole en periode. Nå har skolen åpnet igjen. Det betyr at Helsestasjonen må flytte på seg. Før vi igjen er på plass i nye lokaler, må vi flytte på noen av timene med jordmor og helsesykepleier. Vi ringer til dere som får ny tid for time. • […]

Klikk her for å lese videre

Visste du at N.K.S. Veiledningssenter tilbyr samtalehjelp for pårørende i Røros kommune? Opplever du at noen i familien, venner, kolleger eller andre du kjenner har problemer knyttet til alkohol, narkotika, spillavhengighet, psykisk sykdom eller er etterlatt etter rusrelatert døsfall? Da kan du ta kontakt med N.K.S. Veiledningsenter for pårørende. De  har for tiden hjemmekontor og tilbyr nå […]

Klikk her for å lese videre

Du kan nå søke om sosialhjelp digitalt i vår kommune. Den nye løsningen gjør at du kan søke hjemmefra hele døgnet på pc, mobil eller nettbrett. Vi oppfordrer alle som trenger økonomisk hjelp til å bruke våre digitale løsninger.

Klikk her for å lese videre

Nå åpner vi gradvis den kommunale fysioterapi- og ergoterapitjenesten. Det betyr at brukere som trenger å møte oss en-til-en kan få timer hos oss igjen. Der det er mulig og ønskelig vil vi fortsette med oppfølging over telefon- og videosamtaler. 

Klikk her for å lese videre

Oppretthold fokuset på smittevern! For å beskytte befolkninga, beskytte dine kunder og beskytte dine ansatte, er det viktig at dere gjør tiltak for å redusere spredningen av koronaviruset.

Klikk her for å lese videre

Alle eksamener for 10. trinn og alle skriftlige eksamener for videregående skole er avlyst. Regjeringen vil at skolene skal prioritere god undervisning og standpunktvurdering i stedet for å bruke tid og ressurser på å planlegge eksamen. Vitnemål Elevene er sikret vitnemål selv om det ikke avholdes eksamen i år. Muntlig eksamen Regjeringen vurderer om det […]

Klikk her for å lese videre

Forberedelser Hodetelefonene ordføreren bruker på bildet betyr ikke at han har begynt å jobbe på kommunens sentralbord, men er i gang med forberedelsene til det første heldigitale kommunestyremøtet i Røros-historien! Det er vi selvsagt spent på, siden det er mange deltakere på en gang. Agenda Det står en rekke valgsaker på agendaen, som valgutvalget behandlet […]

Klikk her for å lese videre

Hvis du har smittevernutstyr du kan avse vil kommunen gjerne ha det. Slik situasjonen er i dag er det vanskelig å skaffe slikt utstyr fra leverandører, og ved et eventuelt utbrudd vil kommunen ha et stort behov for dette utstyret.

Klikk her for å lese videre

Endring i kollektivttrafikken Fra mandag 23. mars reduseres rutetilbudet for kollektivtrafikken i hele Trøndelag. Se AtB sin nettside for mer infomasjon

Klikk her for å lese videre

Lahkoe biejjine gaajhkh dovnesh! Gratulere med dagen alle sammen!   Program for dagen: https://roros.kommune.no/events/samenes-nasjonaldag-program/

Klikk her for å lese videre

Innskriving av nye 1. trinnselever for skoleåret 2020/2021 skjer i uke 11 ved Sundveien skole. Nye elever med foresatte får beskjed om tid og sted.

Klikk her for å lese videre

20.desember flytter forvaltningskontoret inn i underetasjen i Bergmannsgata 23. Telefonnummer og postadresse blir som før, og er tilgjengelig på kommunens nettside https://roros.kommune.no/helse-og-omsorg/forvaltningskontoret/

Klikk her for å lese videre

Fastlegeordningen er en av de viktigste bærebjelkene i det norske helsevesenet.

Klikk her for å lese videre

28. oktober startet en landsdekkende arbeidsuke med fokus på egenberedskap

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 29. oktober og onsdag 30. oktober mellom kl. 17-19 er det åpent for å få influensavaksinen uten timebestilling ved Røros legesenter. Alle over 65 år, gravide etter 12.uke, og personer med kroniske lidelser/alvorlig sykdom, anbefales vaksine. For nærmere info se: www.fhi.no/influensa

Klikk her for å lese videre

Mandatfordeling  og kandidatkåring fra kommunestyrevalget 2019 er nå klart. Klikk her for å se!

Klikk her for å lese videre

  Mandag 9. september har valglokalene følgende åpningstider: Røros Gymbygg 9.00 – 20.00 Brekken Bjørkly  12.00 – 19.00 Glåmos samfunnshus 12.00 – 19.00   Husk å ta med legitimasjon! Vel møtt!

Klikk her for å lese videre

En gang i uka møtes mødre på voksenopplæringen på Røros og snakker om barn, hverdagen, og foreldrerollen i Norge o.l.

Klikk her for å lese videre

Fra 12. august og t.o.m. 6. september  kan du forhåndsstemme på servicetorget. 

Klikk her for å lese videre

X