Arbeidsoppgaver

Valgmedarbeidere skal veilede de som kommer for å stemme, og man skal ta imot stemmene. Du skal bidra til at alt går riktig for seg i valglokalet, og delta i etterarbeid etter stengetid.

Eksempler på arbeidsoppgaver i et valglokale på valgdagen
 • vise/veilede velgere til avlukker og registrering
 • ta imot velgere til registrering på PC
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • være utevakt og dirigere parkering/kø ved behov
 • være dørvakt
Etter stengetid
 • rydde lokalet
 • opptelling
 • pakke ned stemmesedler
 • stemmestyret transporterer stemmesedlene til sentral telling
Eksempler på arbeidsoppgaver på et forhåndsstemmemottak
 • vise og veilede velgere til avlukker og registrering
 • ta imot velgere til registrering på PC
 • stemple stemmeseddelen
 • passe på valgurnen
 • fylle på stemmesedler i valgavlukkene
 • sikre materiell etter stengetid

Arbeidstider

Som valgmedarbeider vil du jobbe etter en vaktordning. Arbeidstiden vil være åpningstiden til valglokalene. Tidspunkt etter avtale. De som skal jobbe må i tillegg delta på en obligatorisk opplæring.

For å bli valgmedarbeider på valgdagen må du:

 • være over 18 år
 • ha generelt gode IT-kunnskaper
 • beherske norsk språk, muntlig og skriftlig
 • kunne delta på obligatorisk opplæring
 • ha fungerende elektronisk ID, for eksempel MinID eller BankID, til innlogging i valgsystemet

Du kan ikke stå oppført på en valgliste i Røros kommune eller Trøndelag fylkeskommune ved valget.

Som valgmedarbeider vil du møte bredden av kommunens befolkning, og du vil representere Røros kommune.

Hvordan bli valgmedarbeider

Vil du bli valgmedarbeider send en e-post til postmottak@roros.kommune.no

E-posten må inneholde:

 • navn og adresse
 • telefonnummer
 • fødselsdato

Det må også komme frem i e-posten når du har mulighet til å delta. Kan du på selve valgdagen, i forhåndsstemmeperioden eller begge deler. Skriv gjerne om du kan delta hele valgdagen eller deler av den.

Hvis vi velger deg som valgmedarbeider tar vi kontakt med deg.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på postmottak@roros.kommune.no eller ring servicetorget på 72 41 94 00.