Blog

framtidas trygghet og omsorg, Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Helseplattformen og EPIC har besøkt hjemmetjenesten og forvaltningskontoret

en sykepleier viser to andre hvordan hun bruker mobilen i arbeidet sitt

Denne uken har vi hatt besøk av representanter fra Helseplattformen og EPIC. De ønsker å snakke med ansatte som bruker løsningen i det daglige for å ta med seg de ansattes erfaringer inn i videre utviklingsarbeid.

Representantene fra Helseplattformen og EPIC har fulgt ansatte i to av våre tjenesteområder, saksbehandling og hjemmetjeneste, mens de utførte sine vanlige arbeidsoppgaver.

Hos forvaltningskontoret fulgte de arbeidet fra en saksbehandler mottar en søknad om helse- og omsorgstjeneste til saken var ferdig behandlet i journalløsningen, innbyggeren hadde fått svar på søknaden og tjenesten ble opprettet.

Hos hjemmetjenesten observerte de arbeidet med å sette opp pasientplaner og tjenesteplaner. De ble også med sykepleier inn på medisinrom og fikk være med på rutiner for dosetter og generell legemiddelhåndtering.

Besøket er en del av Helseplattformen sin oppfølging av tjenesteavtalen som i sin tid ble signert mellom Helseplattformen og Røros kommune. Arbeidet er helt sentralt for å involvere kommunene i den videre utviklingen av løsningen.

Helseplattformen og EPIC gjennomfører i disse dager til sammen 145 besøk fordelt på alle kommuner i drift, samt alle avdelinger ved St. Olavs hospital.

ti ansatte som har et møte

Forvaltningskontoret bruker Helseplattformen til å motta og behandle søknader om kommunale tjenester. Her er de samlet rundt skjermen sammen med ansatte i EPIC og Helseplattformen for å dele erfaringer. Saksbehandlere fra Os kommune deltok også denne dagen.

en ansatt viser en person hvordan hun bruker et program på pc

Wenche Johnsen Sjøvik har vært tett på innføringen av Helseplattformen og blitt en dyktig superbruker i hjemmetjenesten. Hun bistår sluttbrukere med opplæring, er helt sentral i tjenesteplanleggingen, og videreformidler endringer av arbeidsmetoder når det er behov for det. Denne dagen delte hun sine erfaringer med Abby i EPIC.

en sykepleier viser to andre hvordan hun bruker mobilen i arbeidet sitt

Før et hjemmebesøk er det greit å sjekke gjøremålene slik at riktige medisiner og utstyr blir med til pasienten. Dette gjør man på den mobile løsningen som følger med Helseplattformen. Her finner man også mer detaljert informasjon om pasienten dersom man har behov for. Her demonstrerer Unni Sødal og Marit Røros hvordan de planlegger hjemmebesøket til pasienten.

avdelingsleder viser en person hvordan hun bruker et pcprogram i jobben sin

Planlegging av gjøremål, pasientplaner og ressurser er en veldig viktig del av oppgavene for en leder i hjemmetjenesten, og da er det vesentlig at journalløsningen fungerer godt til det formålet. På bildet deler Elisabeth Tamnes sine erfaringer til EPIC.

tre ansatte viser hvordan de bruker et program på pc, til en fjerde person

Det var god stemning på medisinrommet når EPIC var på besøk, og sykepleierne benyttet like godt anledningen til litt ekstra support for å sende Innleggelsesrapport. Samtidig var det nyttig for EPIC sine representanter å få informasjon om hvordan sykepleierne har etablert rutine for legemiddelhåndtering.

X