Archives

Kommuneoverlegen har vedtatt at Kvitsanden barnehage holdes på rødt driftsnivå ut denne uka. Avdelingene Knotten og Maurtua må fortsatt holdes stengt. Vi planlegger for at barnehagen går over på gult nivå fra mandag 24. januar. Det vil si at alle avdelinger kan være åpne. Tiltak og driftsnivå  vil fortsatt vurderes i henhold til smittenivået. Koronainformasjon […]

Klikk her for å lese videre

I løpet av helgen har vi fått et covid-19-utbrudd på to avdelinger på Kvitsanden barnehage. Knotten og Maurtua blir derfor stengt, foreløpig mandag, tirsdag og onsdag. De øvrige avdelingene driftes på rødt nivå i samme periode, med åpningstid fra 7.30 til 15.00. Foreldre og foresatte med barn i Kvitsanden barnehage, og ansatte, vil motta ytterligere […]

Klikk her for å lese videre

I følge regjeringens nye tiltak skal kommunene selv vurdere og bestemme tiltaksnivå i barnehager og skoler. Den nasjonale anbefalingen er at videregående skoler og voksenopplæring driftes på grønt nivå, og barnehager og grunnskoler driftes på gult nivå når den lokale situasjonen tilsier det. De nye reglene gjelder fra mandag 17. januar. Kriseledelsen i Røros kommune besluttet etter […]

Klikk her for å lese videre

Kriseledelsen i Røros kommune er forberedt på ulike scenarier som kan oppstå i forbindelse med uværet GYDA som er varslet i kveld, og har beredskap knyttet til situasjonen. Slik kan du forberede deg Det er også viktig at hver enkelt har en egenberedskap. Blant annet kan områder bli uten strøm i lengre perioder, og mye […]

Klikk her for å lese videre

Vi er godt i gang med å gi oppfriskningsdose (3. dose) med koronavaksine i Røros kommune. I november kunne innbyggere over 65 år få oppfriskningsdosen, og tall fra uke 1 viser at svært mange i denne gruppa har fått oppfriskningsdosen; rundt 94 % av de over 85 år og rundt 91 % av de fra […]

Klikk her for å lese videre

Pressemelding fra Røros kommune, Destinasjon Røros og Visit Røros Den 168. Rørosmartnan skal i henhold til kongelig resolusjon fra 1853, gjennomføres fra den 15. til den 19. februar 2022. Den 15. desember 2021 gikk det ut en pressemelding om arbeidet knyttet til Rørosmartnan 2022. Visit Røros som arrangør, Destinasjon Røros og Røros kommune har i […]

Klikk her for å lese videre

Fra onsdag 15. desember innfører regjeringen flere nasjonale tiltak for å unngå å overbelaste helse- og omsorgstjenesten, og beskytte samfunnskritiske tjenester. Kommunedirektøren innkalte i dag tidlig kriseledelsen i Røros kommune for å følge opp de nye tiltakene regjeringen presenterte mandag kveld. – Dette er selvfølgelig krevende, men nok en gang må vi og skal vi […]

Klikk her for å lese videre

I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det forbudt å skyte opp fyrverkeri. Derfor blir det også i år et flott fellesfyrverkeri som kan sees fra og rundt sentrum. Hvor og når er det forbudt å skyte opp fyrverkeri? I den verneverdige trehusbebyggelsen i Røros sentrum er det totalforbud mot fyrverkeri, for å beskytte […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune følger regjeringens nye nasjonale tiltak som gjelder fra klokken 24 natt til torsdag 9. desember. Bakgrunnen for tiltakene er å få ned belastningen på helse- og omsorgstjenesten, og forsinke og begrense spredningen av omikron. Vi innfører ingen lokale tiltak i Røros kommune, og oppfordrer innbyggere, arrangører og næringsaktører til å følgenasjonale råd og […]

Klikk her for å lese videre

Julaften:  kl 10.00-12.00 27.desember: 12.00-14.00 Nyttårsaften: 10.00-12.00  

Klikk her for å lese videre

Kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås melder om endring i ledelsen i Røros kommune: Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går over i rollen som næringskoordinator Kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann går etter hvert over i ny rolle som næringskoordinator i Røros kommune. Hun ønsker å fratre rollen som kommunalsjef på grunn av den høye arbeidsbelastningen stillingen som kommunalsjef innebærer. […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune var en av tre kommuner som kom lengst i kåringen av «Beste helhetlige kommunale virksomhetsstyring», blant Norges kommuner. I går mottok vi hederlig omtale for et helhetlig og godt styringssystem, gjennomarbeidet i alle dokumenter. Prisen er en del av Framsikt brukerforum, en faglig møteplass for kommune-Norge, som samler over 900 deltagere fra 115 kommuner […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har fått 150.000 kroner fra Ren Røros og ReNeo for å satse på innovasjon og “bærekraft i praksis” i Røros-regionen. Ordfører Christian Elgaaen er svært glad for at kommunen får ekstra midler til innovasjon og næringsutvikling! Her kan du lese pressemeldingen fra Ren Røros og ReNeo: Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har tildelt Ren Røros og […]

Klikk her for å lese videre

Politiet på Røros advarer nå om økende direktørbedrageri på e-post og falske fakturaer. Nå er også lag og foreninger utsatt for dette, i tillegg til næringsliv. Her kan du lese politiets advarsel: Trøndelag politidistrikt ber bedrifter, lag og foreninger om å være årvåkne mot forsøk på bedrageri. Vær særlig oppmerksom nå når vi nærmer oss […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har tilsatt Odd Sletten som ny verdensarvkoordinator. Odd kommer fra stillingen som museumsdirektør hos MiST Rørosmuseet hvor han har jobbet siden 2011, både innen plan og utvikling og siden 2013 som direktør. Odd har et omfattende nettverk innenfor alle relevante instanser for forvaltning og utvikling av verdensarven, og han vil bidra til å […]

Klikk her for å lese videre

Har du tidligere fått faktura fra Røros kommune i postkassen? Dette blir nytt fra november: Har du sagt ja takk til å få alle e-fakturaer i nettbanken? Nå vil du få e-faktura rett i nettbanken fra oss også. Har du har sagt ja takk til å få dokumenter i Digipost? Da vil du motta fakturaen i […]

Klikk her for å lese videre

Tirsdag 9. november mottar 500 innbyggere en spørreundersøkelse om våre tjenester, kommunen som bosted og lokaldemokratiet. Innspill fra våre innbyggere er viktige i arbeidet med å videreutvikle Røros kommune. Vi oppfordrer derfor alle som mottar undersøkelsen til å svare. Dæjstan gålkoen/rahkan 9.b. 500 årrojh gihtjemegoerehtimmiem dåastoeh mijjen dïenesji bïjre, tjïelten bïjre goh årromesijjie jïh voenges […]

Klikk her for å lese videre

Har du forslag til å øke trafikksikkerheten for barn og unge i Røros kommune? Det kan for eksempel være: bedre vegbelysning tilrettelegging av stikkvei siktrydding leskur holdningsskapende kampanje eller andre tiltak Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros kommune oppfordrer velforeninger, organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører som ser behov og ønsker å bidra til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i sitt […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 22. oktober kan du være med med på åpnet møte om beitebruken i Røros kommune. Status for beitebruksplanarbeidet i Røros. Presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Hitterdalen, Valset og Harsjøen. Om beitebruken og muligheter i Røros kommune. Hvilke verdier og ressurser har vi i utmarka? Hvordan bruke kartleggingen i det pågående arbeidet med beitebruksplana. Ynge Rekdal […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

X