Blog

Klokken 3.00, lørdag 12. november slår Røros kommune av gamle journalsystemer, og går over til Helseplattformen.

– Vi ser fram til å ta i bruk Helseplattformen, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås. – Vi blir nå med på å bidra til oppfyllelse av det nasjonale målet om èn innbygger – èn journal, det vil si at innbyggeren skal ha en journal å forholde seg til. Trondheim kommune var først ute, og tok i bruk Helseplattformen i mai i år. Nå er det Røros sin tur, sammen med St. Olav og kommunene Os, Holtålen, Åfjord, Indre Fosen og Ørland/Bjugn.

– Dette er et stort omstillingsarbeid med omfattende endringer av arbeidsprosesser for ansatte, sier IT-leder Rune Meli. – Tiden framover blir viktig for å luke ut eventuelle feil og mangler. Det er helt normalt når vi tar i bruk et nytt system.

– Innføring av Helseplattformen vil bety en stor kvalitetsforbedring for helsetjenestene i kommunen vår, sier kommunalsjef Jan Roger Wold. Det er hjemmetjenesten, tjenester for funksjonshemmede, Gjøsvika sykehjem, Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter, fysio- og ergoterapeuter, psykisk helse- og rustjeneste og helsestasjonen som tar i bruk Helseplattformen fra denne helga. Fastleger og legevakt venter til 2023.

Våre ansatte har forberedt seg siden mai

  • Alle kommuner har instruktører for opplæring av ansatte, og i juni deltok Aida Sarajlic og Sadmira Buljubasic på instruktørkurs, og er nå Røros kommune sine to instruktører
  • I løpet av høsten har 300 ansatte vært på kurs. Først et e-læringskurs, og deretter klasseromsundervisning, og deretter egentrening i testmiljø
  • Vi har også 50 ansatte som har deltatt på superbrukerkurs, og som blir viktige støttespillere for ansatte når vi nå tar i bruk det nye journalsystemet
  • I oktober har 150 ansatte fra Røros, Os og Holtålen kommuner vært med å flytte pasientinformasjon fra de gamle systemene over til Helseplattformen

Innføringsleder, prosjektgruppe og styringsgruppe

– Maj-Britt Fjerdingen er innføringsleder i Røros kommune, og har en nøkkelrolle for hele gjennomføringen av prosjektet, sier kommunedirektøren.

Med seg har hun den lokale prosjektgruppen som består av Jan Roger Wold, kommunalsjef for helse- og omsorg, Nina Leer Harborg, virksomhetsledere for hjemmebaserte tjenester, Gonda Brouwer, virksomhetsleder institusjonsbaserte tjenester, Frode Bukkvoll, virksomhetsleder helse, Li Soderhielm, tillitsvalgt for Sykepleieforbundet, Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor, Rune Meli, IT-leder.

I en så stor omstillingsprosess som dette er, har vi hatt en lokal styringsgruppe. Gruppen er ledet av kommunedirektøren. I styringsgruppen er de overordnede beslutningene tatt.

Nå er vi klar!

– Helseplattformen som IT-løsning har vært i bruk lenge allerede, og nå har vi gjort våre forberedelser så godt vi kan internt i vår kommune. Nå er vi klar for å ta i bruk Helseplattformen, sier Maj-Britt Fjerdingen.

Her kan du lese mer

to kvinner sitter foran en pc og smiler

I oktober har 55 ansatte vært med å overføre pasientdata fra gamle til nytt system.

 

 

 

 

 

 

 

 

bilde av kursdeltagere i kursrom

Overflytting av data gjorde vi manuelt

 

 

 

 

 

 

 

bilde fra undervisningsrom med kursdeltagere

Både superbrukere og ansatte har deltatt på kurs

 

 

 

 

 

 

 

 

bilde av kvinne som sitter foran en kurs-PC

Vi har også utdannet to instruktører, Aida er en av dem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Nina Leer Harborg, Jan Roger Wold, Gonda Brouwer og Frode Bukkvoll

Ledergruppen i helse og omsorg, Nina Leer Harborg, Jan Roger Wold, Gonda Brouwer og Frode Bukkvoll

X