Blog

Bilde av ansatte som feirer med kake og flagg på møterommet

Klokken 03.00 natt til 12. november ble det nye journalsystemet Helseplattformen tatt i bruk hos i helse- og omsorgstjenestene i Rossen tjïelte / Røros kommune, sammen med St. Olavs Hospital og fem andre kommuner.

– Klokka 2.44 i natt meldte vi inn til Helseplattformen at alt var klart hos oss, og klokka 3.00 gikk overgangen til nytt system som planlagt, sier innføringsleder Maj-Britt Fjerdingen.

– Med dette er vi med på å skape nasjonal historie som del av region Helse-Midt, der primær- og spesialisthelsetjeneste får et felles system, sier kommunedirektør Kjersti Forbord Jensås.

– Alle som var på jobb i natt var svært forventningsfull til selve overgangen. Det var bare blide og positive ansatte som vi møtte da vi var rundt med kaker og bobler sent i går kveld og i natt, sier Forbord Jensås.

– Ansatte har gjort en fantastisk innsats med å gjøre seg klar for å ta i bruk det nye systemet. De har lagt ned en betydelig innsats med opplæring, egentrening og andre forberedelser, siden mai og fram til i dag, og det vil vi gi dem en stor ros for, sier kommunalsjef Jan Roger Wold.

– Overgangen gikk etter planen. Som forventet er det noen utfordringer, og disse løses fortløpende, sier IT-leder Rune Meli.

Samarbeidet med og forberedelsene fra Helseplattformen har vært svært gode. Nå har vi folk fra Trondheim kommune hos oss som skal være tilgjengelig for våre ansatte de neste dagene, sammen med ressurser fra Helseplattformen. Trondheim kommune har hele veien gått foran og ledet an for oss andre kommuner.

Fra mandag skal vi på med flere av tjenestene våre. Vi er spent på overgangen, også for disse. Vi er forberedt på at vi må bruke tid og ekstra ressurser på også å få disse i drift.

Nesten alle våre tjenesteområder innen helse og omsorg blir fra mandag på ett felles system. Fastleger og legevakt skal på senere i 2023.

Her kan du lese pressemeldingen fra Helseplattformen

Her kan du lese om Helseplattformen i Røros kommune

 

Tre ansatte feirer med kake på pauserommet

Tjenester for funksjonshemmede bruker nå Helseplattformen. Foto: Kurt Näslund/Mediastorm AS

fire ansatte feirer med kake på personalrommet

Gjøsvika sykehjem feirer at de er på Helseplattformen. Foto: Kurt Näslund/Mediastorm AS

tre helsesykepleiere bruker mobilen til å logge på nytt journalsystem

Ansatte på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter logger seg på Helseplattformen. Foto: Kurt Näslund/Mediastorm AS

sju ansatte viser tommel opp for nytt journalsystem på kjøkkenet på Øverhagaen sykehjem

Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter er glad for at de nå har gått over til Helseplattformen. Foto: Kurt Näslund/Mediastorm AS

 

X