Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Tjenesteavtalen mellom Helseplattformen og Røros kommune er signert

Tjenesteavtalen som regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen er klar, og Røros ble sammen med Holtålen de første kommunene til å signere tjenesteavtalen. Signeringen er en viktig milepæl for innføringsprosjektet.

Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Systemet skal støtte helsepersonell i deres arbeid. Innbyggeren skal få bedre oversikt og medvirkning på egen helse gjennom innbyggerportalen HelsaMi.

Kommunestyret i Røros kommune vedtok i mars 2021 en opsjonsavtale med Helseplattformen. Nå er tjenesteavtalen ferdig utarbeidet og signert. Avtalen regulerer ansvarsforholdene mellom den enkelte kommune og Helseplattformen, blant annet når det gjelder økonomi og kommunenes behov for å kunne påvirke den videre utviklingen av løsningen. Viktige områder som personopplysninger, arkivering og endringshåndtering er også ivaretatt i avtalen.

Under en egen markering i Helseplattformens lokaler 22.mars var det duket for signering av avtalen, og siden Røros og Holtålen er først ut med å signere var det representanter til stede både fra Trondheim kommune i tillegg til ledelse og ansatte i Helseplattformen som er involvert i arbeidet med kommunene.

X