Archives

Arne Mortensen er kommunens første innbygger som tar i bruk elektronisk medisindispenser, og syns dette er flott. Han opplever at ordningen er lettvint og trygt, og sier han er heldig som får denne muligheten. Røros kommune har sammen med Os kommune jobbet for å få på plass et tilbud om bruk av elektronisk medisineringsstøtte til […]

Klikk her for å lese videre

I samarbeid med Helseplattformen har vi nå hatt en detaljert gjennomgang av alle 21 tilfellene av pasientbrev som er forsøkt sendt som elektronisk melding. 13 mars fikk vi tilsendt en detaljert liste over antall pasientbrev. Umiddelbart samme dag ble listen gjennomgått i detaljer sammen med ressurser fra Helseplattformen. Hvert brev ble gjennomgått, og det ble […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift.  På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det tre måneder siden vi tok i bruk Helseplattformen i helse og omsorgstjenestene i Rossen Tjïelte / Røros kommune, 12. november. Den første tiden etter lansering har vært viktig for oss for å lære systemet, avdekke og rette opp systemfeil, og ta tak i utfordringer de som bruker systemet har opplevd med mer […]

Klikk her for å lese videre

Siste nytt fra Helseplattformen, februar 2023

Klikk her for å lese videre

Nå skjer det mye! Vi er på oppløpssiden av innføringsprosjektet vårt, og det er hektisk aktivitet på mange nivåer i organisasjonen. En viktig del i å klargjøre Helseplattformen før vi tar den i bruk er å legge inn pasientinformasjonen i strukturert form, og rigge løsningen klar til oppstart den 12/11, sier lokal innføringsleder Maj- Britt […]

Klikk her for å lese videre

Denne uken startet vi med manuell overflytting av data- en viktig milepæl i innføringsprosjektet. Alt av pasientdata skal flyttes over fra eksisterende systemer til Helseplattformen. Mye overføres automatisk, mens en god del må flyttes over manuelt i flere omganger slik at informasjonen blir strukturert på riktig måte.  Første konverteringsaktivitet består i å  legge inn pasientens […]

Klikk her for å lese videre

Nå er det stor aktivitet i de fleste av våre tjenesteområder, og ansatte gjør en formidabel jobb med å forberede seg så godt som mulig til å ta i mot den nye journal-løsningen. Helseplattformen skal som kjent brukes både av helseforetak, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og det krever derfor at systemet brukes riktig […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune er godt i gang med opplæring i Helseplattformen. En viktig del av opplæringsstrategien er egentrening i et testmiljø som Helseplattformen oppretter for alle kommuner. En av dem som er i gang med egentrening er Trine Nyrud, en av våre superbrukere. Hun har akkurat vært på klasseromsundervisning, og denne dagen fant vi henne på […]

Klikk her for å lese videre

HelsaMi er en digital inngang til helse- og omsorgstjenester i Midt-Norge som vil gi deg mange nye muligheter. HelsaMi er tilgjengelig via en egen app eller i nettleser, og her kan du få oversikt over helseopplysningene dine, kommunisere med helsepersonell og få tilgang til flere digitale løsninger som spørreskjemaer, konsultasjoner med mer. Det er helt frivillig […]

Klikk her for å lese videre

I dag var første dagen med opplæring for de som skal være superbrukere for helsefagarbeidere, hjelpepleiere og assistenter for institusjon. Det var en spent gjeng med ansatte fra Røros, Os og Holtålen som stilte klar til dyst i dag tidlig på Glåmos skole. PC’er og skjermer var rigget og klar til bruk, og etter litt […]

Klikk her for å lese videre

Som en del av innføringsløpet med Helseplattformen gjennomføres tre viktige “stopp-punkter” som kalles “E-vi-klar”. E-vi-klar gjennomføres 90, 60 og 30 dager før produksjonssetting, og 25 august deltok vi på første gjennomkjøring. Maj Britt Fjerdingen, lokal innføringsleder var tilstede på Piren i Trondheim og representerte Røros. Hensikten med dagen er å undersøke og få bekreftet om […]

Klikk her for å lese videre

Gjennom 6 uker til høsten skal 300 ansatte i helse- og omsorg gjennomgå kurs og opplæring i Helseplattformen. Opplæringen gjennomføres ved at alle ansatte først gjennomgår et e-læringskurs før de kommer til klasseromsundervisning. De aller fleste ansatte skal gjennomgå et heldagskurs i klasserom, og da er vi så heldige at vi får disponere to klasserom […]

Klikk her for å lese videre

Når ansatte skal kurses i den nye journalløsningen så kreves det dyktige instruktører. I tillegg til at det kommer instruktører fra Helseplattformen hit til fjellregionen, så utdanner hver kommune egne instruktører innenfor utvalgte områder. På den måten sikrer vi kompetansen i eget hus også når det kommer nye ansatte som trenger opplæring. I tillegg vil […]

Klikk her for å lese videre

Øya helsehus tok i bruk Helseplattformen natt til 7 mai sammen med øvrige tjenesteområder i Trondheim kommune. Oppstarten gikk langt over all forventning, og overlege Leif-Anders Stuevold omtaler Helseplattformen som et paradigmeskifte i helse- og omsorgssektoren, og sammenligner endringen med da nettbanken ble tatt i bruk i sin tid. Les mer om oppstarten her. https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/05/11/lettelse-og-begeistring-tre-dogn-etter-oppstart/#

Klikk her for å lese videre

Som et ledd i forberedelser til Helseplattformen har vi nå startet med internundervisning for alle ansatte. Hensikten med internundervisningen er å legge til rette slik at ansatte skal være så forberedt som mulig når kursingen starter til høsten. Innføring av nye systemer vil alltid bety at man sannsynligvis må endre noe i måten man jobber […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune innfører nå Helseplattformen- et pasientjournalsystem for kommunehelsetjenesten, sykehus og fastleger i Midt-Norge. Målet er en mer sammenhengende helsetjeneste for pasienter og ansatte i hele regionen. For helse- og omsorgssektoren i Røros kommune betyr det at vi skal fase ut fire journalsystemer og erstatte disse med Helseplattformen. På denne nettsiden kan du lese aktuelle […]

Klikk her for å lese videre

Tjenesteavtalen som regulerer forholdet mellom kommunene og Helseplattformen er klar, og Røros ble sammen med Holtålen de første kommunene til å signere tjenesteavtalen. Signeringen er en viktig milepæl for innføringsprosjektet. Helseplattformen er et stort forbedringsprosjekt for helsetjenester og pasienter i Midt-Norge der helseforetak og kommuner samarbeider om en felles digital plattform. Systemet skal støtte helsepersonell […]

Klikk her for å lese videre

I år vil kommunes årsrapport foreligge kun som digital versjon. Ønsker du likevel en papirutgave så kan du få det ved å henvende deg på servicetorget. Følg denne lenken for å åpne den digitale versjonen av årsrapporten. Hva er årsrapporten? Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I rapporten redegjøres […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune skal være en god kommune for innbyggerne, næringslivet, frivillige i lag og foreninger og ikke minst for de ansatte. Kommunen er alle oss som bor og har vårt virke her.

Klikk her for å lese videre

X