Archives

I år vil kommunes årsrapport foreligge kun som digital versjon. Ønsker du likevel en papirutgave så kan du få det ved å henvende deg på servicetorget. Følg denne lenken for å åpne den digitale versjonen av årsrapporten. Hva er årsrapporten? Årsrapporten er rådmannens presentasjon av kommunens offisielle regnskap og årsberetning for kommunestyret. I rapporten redegjøres […]

Klikk her for å lese videre

Fra mandag 16 juli vil det være muligheter for å lete etter trimposter i området rundt sykehjemmet på Øverhagaen.

Klikk her for å lese videre

Røros kommune skal være en god kommune for innbyggerne, næringslivet, frivillige i lag og foreninger og ikke minst for de ansatte. Kommunen er alle oss som bor og har vårt virke her.

Klikk her for å lese videre

X