Blog

framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Første innbygger har tatt i bruk elektronisk medisindispenser

Arne Mortensen med sin nye medisindispenser

Arne Mortensen er kommunens første innbygger som tar i bruk elektronisk medisindispenser, og syns dette er flott. Han opplever at ordningen er lettvint og trygt, og sier han er heldig som får denne muligheten.

Røros kommune har sammen med Os kommune jobbet for å få på plass et tilbud om bruk av elektronisk medisineringsstøtte til aktuelle innbyggere i kommunene.

Hovedformålet med medisindispensere er mestring, trygghet og ikke minst frihet for brukeren. Dispenserne ser ut som ei klokke, og er enkel å bruke. Den gir en ringelyd for å varsle når medisinen skal tas. For å få ut medisinen trykker brukeren på en lysende knapp. Om noe skulle være feil, for eksempel at bruker glemmer å ta ut sin medisin, så vil det gå en alarm til hjemmetjenesten, slik at de kan følge opp brukeren nærmere.

Sykepleierne Maren Ler og Else Karin Gundersen har fått grundig og god opplæring for å sette opp og håndtere dispenserne. De vil fortsette arbeidet i tett samarbeid med forvaltningskontoret for å se på om dette er et tilbud som kan egne seg for flere av våre innbyggere.

X