Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Nå har vi startet overflyttingen av data til Helseplattformen

bilde av kursdeltagere i kursrom

Denne uken startet vi med manuell overflytting av data- en viktig milepæl i innføringsprosjektet.

Alt av pasientdata skal flyttes over fra eksisterende systemer til Helseplattformen. Mye overføres automatisk, mens en god del må flyttes over manuelt i flere omganger slik at informasjonen blir strukturert på riktig måte.  Første konverteringsaktivitet består i å  legge inn pasientens vedtak, og denne uken møtte saksbehandlere fra Røros, Os og Holtålen kommuner til felles workshop i kommunehuset i Ålen.

Alle arbeidsøktene med konvertering gjennomføres felles for alle kommunene, og starter med med en god gjennomgang som ledes av representanter fra Helseplattformen as og Trondheim kommune, forteller de lokale innføringslederne som var på plass denne dagen.

Før vi kan starte dette arbeidet er det lagt ned mye arbeid i datavask, detaljert planlegging og beregning av estimater for at nok folk settes på oppgaven for å sikre fremdrift. Videre så er det utarbeidet detaljerte arbeidsbeskrivelser som tar de ansatte igjennom steg for steg.

Avdelingsleder ved forvaltningskontoret på Røros, Anne Marit Engan har planlagt dette arbeidet lenge sammen med en gruppe medarbeidere, og var spent før dagen i dag. Allerede etter å ha øvd et par ganger så forteller hun at hun merker at det går enklere og enklere for hver gang.  –Alt må læres og det handler om mengdetrening, sier hun og legger til at hun ser frem til å få et fullverdig saksbehandlingssystem som er integrert med resten av journalsystemet.

De kommende dagene blir det hektisk for saksbehandlerne slik at de blir ferdige med alle vedtakene, både på institusjon og i hjemmetjenesten. Først da kan øvrige tjenester i kommunen starte arbeidet med å lage pasientplaner samt å legge inn legemidler og pasientavtaler.

X