Blog

Aktuelt, Helse og omsorg, Helseplattformen, Nyheter

Ansatte forbereder seg på Helseplattformen

Som et ledd i forberedelser til Helseplattformen har vi nå startet med internundervisning for alle ansatte. Hensikten med internundervisningen er å legge til rette slik at ansatte skal være så forberedt som mulig når kursingen starter til høsten.

Innføring av nye systemer vil alltid bety at man sannsynligvis må endre noe i måten man jobber på, og internundervisning er et ledd i å forberede ansatte på dette. Internundervisningen kom i gang etter påske, og foregår to ganger i uken.

Mange av de ansatte uttrykker at de gleder seg og er spent på løsningen, selv om det blir mye nytt å lære. «Gjennom internundervisningen så forebygger vi at ansatte skal oppleve overgangen til et nytt system så stor”, sier lokal innføringsleder Maj Britt Fjerdingen.

Internundervisningen inngår som en del av hele innføringsløpet som kommer med Helseplattformen.

X