Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Helse og omsorg, Nyheter

Interessert i å ta sykepleierutdanning fra hjemkommunen din?

sykepleierutdanning
Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars.

Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal.

Oppstart i studiet er planlagt fra høsten 2024.

Informasjonsmøte 22. mars
NORD Universitet og Trøndelag Sør ønsker å invitere innbyggere i regionen til digitalt informasjonsmøte 22. mars kl. 18.00-20.00.

På møtet får du vite mer om faglig innhold i studiet, studiehverdag og søknadsprosess.

Interessert?
Klikk her for å bli med i møtet (bruk denne lenka den 22. mars kl 18.00)
Møte-ID: 351 996 590 610
Passord: EgJgPn

Bakgrunn for samarbeidet med NORD Universitet
Trøndelag Sør- Interkommunalt politisk råd er et samarbeidsorgan for kommunene Midtre Gauldal, Oppdal, Melhus, Holtålen, Rennebu og Røros kommune, tilsammen utgjør kommunene region Trøndelag Sør. Rådet samarbeider om å finne gode løsninger på utfordringer regionen står overfor, vårt samarbeid omfatter blant annet kompetanse, samferdsel, næringsutvikling og arbeid for å løfte lokalmatmiljøet i regionen.

I prosjektet Kompetansepilot Trøndelag Sør har helseledere i regionen kartlagt hvilken kompetanse kommunenes helse- og omsorgstjeneste har behov for nå, og i årene som kommer. Felles for kommunene i regionen er mangel på sykepleiere.

Helseledere i regionen ser at å vi ved å tilby å tilby nett- og samlingsbasert sykepleierutdanning for søkere fra regionen, kan utdanne sykepleiere med tilknytning til hjemkommunen og som ønsker å arbeide i regionen etter endt utdanning.

NB! Oppstart av studiet avhenger av at NORD Universitet får tilsagn på søknad om driftsmidler.

 

X