Blog

Nå er det stor aktivitet i de fleste av våre tjenesteområder, og ansatte gjør en formidabel jobb med å forberede seg så godt som mulig til å ta i mot den nye journal-løsningen.

Helseplattformen skal som kjent brukes både av helseforetak, fastleger og kommunal helse- og omsorgstjeneste, og det krever derfor at systemet brukes riktig for å oppnå de gevinstene man ønsker med et felles system. Selv om det er besluttet at fastlegene tar i bruk løsningen på et senere tidspunkt, er det viktig å innarbeide gode arbeidsrutiner allerede nå i de tjenestene som tar løsningen i bruk.

Opplæringsstrategien består av en rekke aktiviteter for å lære løsningen å kjenne. Vi har allerede hatt internundervisning, ledersamlinger og superbruker-samlinger i en tidligere fase i prosjektet, men den formelle delen av opplæringsstrategien består av:

  • innledende læring på nett
  • klasseromsundervisning
  • egentrening
  • manuell konvertering av data

På bildet ser vi hjemmetjenesten som støtter hverandre i egentreningen. – Jeg er imponert over at ansatte tar dette på alvor, og det er fint å se at ansatte setter seg sammen og støtter hverandre i egentreningen, sier avdelingsleder ved hjemmetjenesten Elisabeth Tamnes. Hun er en av veldig mange ledere som nå legger til rette for egentrening og travel møtevirksomhet, i tillegg til at tjenestenivået skal opprettholdes.

Det blir en veldig travel tid for helse- og omsorgstjenesten denne høsten. Helseplattformen tas i bruk 12 november 2022 i Røros kommune.

X