Helse og omsorg

Kommunestyret vedtok 22.06.2017 forskrift om tildeling av langtidsopphold og helse- og omsorgstjenester i institusjon eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, vurderingsmomenter og vurderingslister.

Klikk her for å lese videre

Torsdag 22. juni ble vår aller første kulturplan ble vedtatt – og ble med det en historisk dag! Kulturplanen skal være retningsgivende og har et langsiktig perspektiv på utviklingen av kulturområdet i kommunen. Planen har fått navnet “Røros kommune – med kultur for kultur”. Kunst og kultur er viktig for et hvert lokalsamfunn – på […]

Klikk her for å lese videre

Velkommen til vår møteplass i fjellregionen. Temakafeen er et sosialt treff for kreftrammede, pårørende og etterlatte.

Klikk her for å lese videre

X