framtidas trygghet og omsorg

Kirsti Fossland Brørs, som er prosjektkoordinator i Trøndelagsløftet for velferdsteknologi var i slutten av november på besøk i fjellregionen for å støtte Røros, Os og Holtålen kommune i prosess for interkommunal anskaffelse for nye velferdsteknologiske løsninger.

Klikk her for å lese videre

Svaret er at selve boligen er helt lik en sykehjemsplass, men vi kan tilby ulike tjenester.

Klikk her for å lese videre

X