Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Det blir lyse og varme farger på Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

Bilde fra møtet med Kvadrat Arkitekter der de viser 3D-modell fra innsiden av Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenter

På onsdag fikk vi se hvilke farger og materialer arkitekten har foreslått å bruke inne på senteret. Gjennomgangen var ved arkitekt Øyvind Skarr fra Kvadrat Arkitekter og Ruta Entreprenør. Forslaget ble vist ved hjelp av en 3D-modell. Der fikk vi for eksempel se hvordan gangen ville bli med skifergulv. Vi fikk også ta og føle på fysiske materialprøver.

Varmt og godt på innsida

På utsiden skal det brukes mørke farger, slik at det passer inn i omgivelsene. Men når du kommer inn skal du bli møtt av varme og gode farger på både rom og fellesarealer – her skal det ikke være et institusjonspreg.

Universell utforming

En annen viktig faktor er at omgivelsene skal fungere godt for mennesker med ulike synshemninger. Da spiller farge- og materialvalg en sentral rolle. Vi ønsker også at det skal være lettere for beboerne å kjenne seg igjen, og det kan vi gjøre ved å la hver fløy få hver sin farge. På badene må vi ha trygge sklisikre gulv, og i tillegg er materialvalget viktig av hensyn til hygiene og renhold.

Får komme med innspill

Representanter fra sykehjemmet, renhold, byggekomiteen, driftsavdelinga og tillitsvalgt var med på gjennomgangen. Vi fikk stille spørsmål og komme med innspill til både fargevalg og materialer, og det var et godt og viktig møte. Nå skal arkitekten ferdigstille forslaget, som Ruta Entreprenør bruker videre i byggearbeidet.

Kontaktperson hos oss

Har du spørsmål kan du kontakte Mads Tamnes, prosjektleder i Røros kommune på telefon  957 06 449.

X