Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Røros E-verk vant kontrakt med Ruta om Øverhagaen Bo-, Helse og Velferdssenter

Røros E-verk vant kontrakt med Ruta om Øverhagaen Bo-, Helse og Velferdssenter

Øverhagaen Bo- Helse og Velferdssenter skal stå ferdig våren 2022 og den totale byggesummen beløper seg til kr. 245 mill. ekskl. moms. Det er Ruta Entreprenør som har hovedentreprisen for bygging av det nye senteret og Røros E-verk Installasjon AS er nå valgt til å utføre all elektroinstallasjon.

Røros E-verk sin kontrakt har en verdi på ca. 14 millioner. Arbeidet starter allerede i april og vil pågå til våren 2022. Deretter vil E-verket få ansvaret for å forsyne det nye bygget med fjernvarme fra varmesentralen.

Strøm, tele og data
E-verket skal utføre alt arbeid knyttet til strøm, data- og telenett og sørge for brannsikring og alarmanlegg. Det er beregnet at ca. 1700 Led-lysarmaturer, ca. 10 mil kabel og flere 1000 store og små deler skal installeres. -Det er et omfattende og krevende oppdrag, som vi går til med stolthet over å bli valgt. Bygget er stort, over 9.000 kvm. fordelt på tre etasjer, og de tekniske løsningene er avanserte, sier administrerende direktør Arnt Sollie fra Røros E-verk. -I anleggsperioden antar vi at gjennomsnittlig rundt 4-5 av våre ansatte vil være engasjert. Et slikt prosjekt er også velegnet for å involvere lærlinger, noe som er viktig for fremtidens Røros.

Det legges opp til energiøkonomiske løsninger med passivhus-standard, fjernvarme og datastyring. Bygget skal gi plass for flere funksjoner som fysioterapi, ergoterapi, kafe og kantine, administrasjon, frisør, dagsenter, publikumsareal, 22 sykehjemsplasser og 55 omsorgsboliger. Funksjoner som krever ulike styrings- og overvåkingssystemer. I samarbeid med datterselskapet Infonett Røros, vil E-verk installere et høyhastighets fibernett som også skal brukes under anleggsperioden for å sikre styring av lys og varme, informasjon og overvåkning. Bygget vil få avansert utstyr for datatrafikk, tele, brannsikring og alarmsystemer. -Med den erfarne staben vi rår over, både på entreprenør og innenfor Infonett Røros, kan vi ta på oss slike krevende prosjekter, sier Sollie.

X