Blog

Ensomhet blant eldre et økende folkehelseproblem. I ettermiddag fikk Pensjonistforbundet Røros litt informasjon om kvalitetsreformen Leve hele livet, ensomhet og omsorgstrappa. I tillegg har de selv kommet med gode forslag til hvordan vi kan redusere forekomsten av ensomhet blant eldre.

Leve hele livet
Leve hele livet er en kvalitetsreform som regjeringa la fram i 2018. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Leve hele livet handler om de grunnleggende tingene som oftest svikter i tilbudet til eldre: mat, aktivitet, fellesskap, helsehjelp og sammenheng i tjenestene. Eldre skal rett og slett få mulighet til å leve livet – hele livet.

Ensomhet
Ensomhet er et økende folkehelseproblem. Ikke bare fordi det blir flere og flere eldre, men også fordi de er mer ensomme enn resten av befolkninga. Det å sette ord på hva ensomhet er, kan derimot være vanskelig. En definisjon kan være et savn etter ønsket kontakt med andre mennesker, eller en vond følelse som oppstår når det blir sprik mellom den sosiale kontakten man har og den man ønsker å ha. Det er viktig å ikke sammenligne det med å være alene, da mange setter pris på å være alene.

Omsorgstrappa
Omsorgstrappen synliggjør ulike deltjenester Røros kommune kan tilby og på hvilket nivå i trappa de er. De nederste trinnene har en mer forebyggende karakter og de øverste trinnene synliggjør økende omsorgsbehov. Omsorgstrappa viser at mennesker som har behov for omsorgstjenester er ulike.
En bruker vil kunne bevege seg mellom de ulike trinnene i trappa i takt med at bistandsbehovet/omsorgsbehovet endrer seg. Det gjør at Røros kommune kan levere en mer fleksibel tjeneste til våre brukere, samt at det setter hver enkelt bruker i fokus.

Gode bidrag fra Pensjonistforbundet Røros
Pensjonistene gjorde på slutten et gruppearbeid, hvor de kom med forslag til hvordan vi kan redusere ensomhet blant eldre. Dette er personer i målgruppa og som kan ha kjent problematikken på egen kropp, eller at de har noen i nære relasjoner som har kjent på det. Det gjør at denne type informasjon er viktig for oss med tanke på utvikling av framtidas tjenester i Røros Kommune. Innspillene vil bli brakt videre til administrasjonen og politikere.

X