Blog

framtidas trygghet og omsorg

Trøndelagsløfte på besøk i fjellregionen

Illustrasjonsfoto trøndelagsløftet

Kirsti Fossland Brørs, som er prosjektkoordinator i Trøndelagsløftet for velferdsteknologi var i slutten av november på besøk i fjellregionen for å støtte Røros, Os og Holtålen kommune i prosess for interkommunal anskaffelse for nye velferdsteknologiske løsninger.

Røros kommune skal anskaffe nye velferdsteknologiske løsninger integrert i pasientvarslingsanlegg i Øverhagaen bo-, helse- og velferdssenteret, brukernært utstyr for hjemmeboende og en oppdatering av pasientvarslingsanlegg for Gjøsvika sykehjem.

Litt om Trøndelagsløftet
Trøndelagsløfte er det trønderske spredningsprosjektet for velferdsteknologi.
Prosjektet har som mål at alle kommunene i Trøndelag i 2021 har etablert velferdsteknologiske tjenester. Med velferdsteknologiske tjenester menes de til enhver tid gjeldende anbefalinger fra sentrale myndigheter. Kommunene i fylket har ulike ståsted og prosjektet starter derfor med en kartlegging av aktivitet, muligheter og utfordringer.

Prosjektet samarbeider tett med Fylkesmannen, det nasjonale velferdsteknologiprogrammet, DiguT, Komut, KS og Helseplattformen for å sikre koordinering og minske belastningen på kommunene

De fleste kommunene i Trøndelag jobber med velferdsteknologi og digitalisering av helsetjenestene, og man ser viktigheten i at kommunene i Trøndelag blir koordinert slik at man kan lære og utnytte erfaringene de ulike kommunene har gjort seg. Erfaringer fra Trondheimsområdet og Værnesregionen peker på at de små kommunene ikke har tilgang til den tverrfaglige kompetansen som trengs for å være foregangskommune innen dette området. Dette kan eksempelvis være erfaringsbasert kunnskap både innen helse,- IT,- og innkjøpskompetanse.

Trøndelagsløftet har som mål å koordinere satsingen velferdsteknologiområdet i Trøndelag. Det etableres en funksjon som har oversikt over ulike satsningsområder og status i kommunene i fylket. Det etableres møteplasser for erfaringsutveksling, ny kunnskap og utvikling. Prosjektet støtter kommuner som har behov for bistand til å komme i gang med innføringen av velferdsteknologi.

Les mer om Trøndelagsløfte her: https://sites.google.com/trondheim.kommune.no/trondelagvelferdsteknologi/om

X