Blog

Funksjonell bolig

Ergoterapeut i kommunen kan  gi råd og veiledning til innbyggere som ønsker å tilpasse boligen sin med tanke på alderdommen. Det samme gjelder også alle andre som ønsker å gjøre boligen sin mer funksjonell.

Ergoterapeut har kompetanse på utforming og tilpasning av boliger. Ofte er det ikke så store tiltak som skal til før boligen blir flere hakk bedre med tanke på å kunne bo der livet ut. I andre tilfeller er det nødvendig med ombygging av f.eks bad og inngangsparti. Ergoterapeut kan bistå med søknad om Husbankstøtte til arkitekttimer slik at en får en god tegning og sikrer universell utforming  om en ønsker å tilpasse i litt større omfang. En aktuell problemstilling kan f.eks være å få laget et romslig bad i 1. etg. Ergoterapitjenesten har laget et hefte som heter Funksjonell bolig, dette inneholder mange tips og råd for den som vil planlegge selv og evt søke hjelp i den forbindelse. Heftet kan fåes ved henvendelse til Servicetorget eller Ergoterapitjenesten (også på mail).

Ta kontakt med Ergoterapeut Inger Therese Holm: Inger.Holm@roros.kommune.no

X