Nyheter

Etablererkurs i Trøndelag har som mål å gi en kort innføring i hva som er viktig å tenke på ved oppstart av bedrift. Kurset er ment som et lavterskeltilbud til deg som vurderer å starte bedrift.

Continue Reading

Røros barnehage og Kulturskolen har inngått et samarbeid om barns språkutvikling og musikk.

Continue Reading

Kommunestyret i Røros har vedtatt detaljregulering for området i Langegga ved Gjøsvika.

Continue Reading

Mobiltelefoner fungerer som normalt. Vi jobber med å få systemet i gang igjen.

Continue Reading

Røros kommune legger den 11. desember Klima- og miljøplan for perioden 2018 til 2030, ut på offentlig høring.

Continue Reading

Formannskapet på Røros gjorde 7. desember 2017 følgende vedtak: «Røros kommunes kulturpris 2017 tildeles Røros folkedanslag»

Continue Reading

Kulturskolen på Røros fikk i dag overrakt en gave fra RørosBanken, Røros Hotell og Vinterfestspill i Bergstaden på kr. 30 000.

Continue Reading

Holtålen, Os, Røros og Tydal brann- og redningstjeneste skal i løpet av en femårs periode utføre feiing av skorstein og tilsyn av fyringsanlegget i alle fritidsboliger som ligger i rimelig nærhet av vei.

Continue Reading

I går startet Røros kommune et klarspråk-prosjekt som betyr at vi systematisk skal jobbe med tekstene vi skriver. Klart språk handler om å skrive på en måte som gjør det enkelt for leseren å forstå det vi formidler.

Continue Reading

Etter saneringen på avdeling Egga, Kvitsanden barnehage, ble det gjort kontrollmålinger. Det er fortsatt funn av asbest i støvet på loftet.

Continue Reading

Målet med tilskuddsordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Continue Reading

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 er nå lagt ut på offentlig høring.

Continue Reading

Årsbudsjett 2018 og økonomiplan 2019-2021 er sendt til Formannskapet som skal behandle det torsdag 16. november.

Continue Reading

Gjør din hverdag enklere: Opprett eFaktura og/eller AvtaleGiro på dine regninger fra Røros kommune.

Continue Reading

For sjette år på rad rangeres Røros kommune øverst på Telemarksforsknings kulturindeks. Kulturindeksen Norsk kulturindeks er en årlig oversikt over kulturtilbud og kulturaktivitet i norske kommuner, regioner og fylker. Indeksen er basert på registerdata fra en rekke offentlige etater, interesseorganisasjoner og foreninger. Målsetningen med Norsk kulturindeks er å beskrive det faktiske kulturtilbudet og den faktiske […]

Continue Reading

Røroskunstneren Per Sverre Dahl åpnet i juni i år utstillingen “Vaskarryss og bersa” på Rørosmuseet. Utstillingen består av ti ulike tablåer der en mørkere del av Røroshistorien blir beskrevet gjennom Per Sverres fantastiske keramikkskulpturer. Nå har en anonym hytteeier kjøpt utstillingen og skjenket den i sin helhet til Røros kommune. Per Sverre Dahl har både hentet inspirasjon […]

Continue Reading

Røros kommune skårer blant den beste fjerdedelen av kommunene som har valgt å la seg evaluere ved hjelp av Kommunekompasset.

Continue Reading

Vi søker etter mennesker som ønsker å bidra til en mer innholdsrik hverdag for beboerne på Røros sykehjem, Gjøsvika sykehjem og omsorgsboligene. Et avbrekk i hverdagen i form av en kulturopplevelse er medisin uten bivirkninger! Vi oppfordrer frivillige aktører i kommunen vår til å bidra med en opptreden, en øvelse eller sangstund på sykehjemmene våre […]

Continue Reading

Bli med Røde Kors på Juleferie på Røros 22.-27.desember 2017.

Continue Reading

UKM er i stadig utvikling. Fra å være en “en-dags-happening” i kommunen, har vi årlig utvidet konseptet her i Røros Kommune. Over flere år har de unge arrangørene, alle ungdommer mellom 10 og 20 år, bidratt til å utvikle UKM i retning av en minifestival. I mars 2018 skal vi ha vår første 3-dagers UKM […]

Continue Reading

X