Nyheter

Endelig er festivalen tilbake etter pandemien, og våre svenske venner kunne endelig komme over grensen for å feire. Fredag 29. september var det offisiell åpning av festivalen ved Elle Merete Omma, leder for Samerådets EU-avdeling. På åpningen sørget Ramona Kappfjell Sørfjell og skolelever fra Røros skole for de kulturelle innslagene. Vi ønsker arrangører og publikum […]

Klikk her for å lese videre

Åpen dag – brannstasjonen Lørdag 23. september er det åpen dag på brannstasjonen på Røros fra klokken 12 .00- 14.00. Det blir aktiviteter for barn, kunnskapsløype, vi viser frem noe av utstyret vi bruker og deler ut premier. Kom innom for en trivelig dag for hele familen sammen med brannvesenet. Velkommen!

Klikk her for å lese videre

Den internasjonale eldredagen arrangeres hvert år 1. oktober. I år setter Røros Eldreråd søkelyset på eldreomsorg i kommunen vår, og hvordan eldre møter alderdommen. Program Tema: Møte med eldreomsorgen i Røros kommune Velkommen. Innslag v/Seniorkoret. Underholdning v/spellemann Jan Borseth. Faglig innlegg v/Anne Marit Engan, avdelingsleder forvaltningskontor helse- og omsorgstjenester og Nina Leer Harborg, virksomhetsleder hjemmebasert […]

Klikk her for å lese videre

Folkehelseinstituttet (FHI) anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen (covid-19) før høst- og vintersesongen 23/24, hvis du er blant disse gruppen Aldersgruppen 65 år og eldre, og sykehjemsbeboere Aldersgruppen 18- 64 år som inngår i risikogruppene, Aldersgruppen 12- 17 år med alvorlig grunnsykdom, Aldersgruppen 6 måneder- 11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering, Gravide i 2. […]

Klikk her for å lese videre

Her kommer siste nytt fra kommunal Landbruksavdeling. Les landbruksnytt her

Klikk her for å lese videre

Brannvernuka arrangeres hvert år i uke 38 av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If, i samarbeid med brannvesenet. Formålet er å bevisstgjøre alle om brannfaren i en tid på året da antall boligbranner vanligvis øker. I denne forbindelse inviterer Rørosregionen brann og redning til åpen dag på brannstasjonen på Røros Lørdag […]

Klikk her for å lese videre

Endring av områdeplan for Røros sentrum med planid 20130009_2 ble vedtatt av kommunestyret i Røros den 25.5.2023. Vi takker for bidrag i planprosessen. Vedtatte plandokumenter og beskrivelse til disse finner du i arealplaner.no Formålet med planendringen er å innarbeide bestemmelser for virksomhetsskilt, belysning, uteservering m.m. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, […]

Klikk her for å lese videre

Siste åpningsdag før biblioteket flytter, blir lørdag 14. oktober. Siste frist for bestilling av fjernlån blir mandag 2. oktober. Biblioteket blir da stengt i 6-8 uker. Gjenåpning vil bli annonsert. Vi oppfordrer alle til å komme og låne før det blir stengt. Det du låner skal da leveres i det nye biblioteket, etter at det er åpnet. Slik […]

Klikk her for å lese videre

Valgstyret har godkjent kommunestyrevalget og signert valgprotokollen. Lenke til valgprotokollen (valgstyrets møtebok) med resultatet i sin helhet. Oversikt over hvem som er valgt inn i kommunestyret for perioden 2023-2027: Arbeiderpartiet (12 representanter) Isak Veierud Busch Sadmira Buljubasic Jon Anders Kokkvoll Elin Louise Silderen Tamnes Oskar Tørres Lindstad Henrik Grønn John Helge Andersen Rune Tørresvold Per Erik […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune kan hvert år dele ut en frivilligpris. Prisen skal deles ut til enkeltpersoner eller lag/organisasjoner som har utført en særlig frivillig innsats til beste for medmennesker i Røros kommune. Formålet med prisen er å markere og synliggjøre frivillige og frivillig innsats, og å fremme frivillig engasjement.  Send inn forslag til kandidat Har du […]

Klikk her for å lese videre

Norges geologiske undersøkelse (NGU) skal i høst, i samarbeid med Luleå Tekniske Universitet (LTU), den finske geologiske undersøkelse (GTK) og vitenskapsakademiet i Tsjekkia, måle elektrisk ledningsevne i berggrunnen i store deler av sørlige Trøndelag og nordlige Innlandet. Bilde: Kart over målinger planlagt for 2023 (blå) og gjennomført i 2022 (grå). Dette er en fortsettelse av […]

Klikk her for å lese videre

Lørdag 23. september inviterer Brekken Pensjonistforening, med støtte av Den Kulturelle Spaserstokken Røros kommune, til sin årlige høstcafé. Her serveres det gratis kaffe og kaker og det blir trekning av høstlotteriet. Helge Solsten m. flere kommer for å underholde. Ønsker du transport til Brekken, kan du bestille Fleksibel transport hos ATB allerede 7 dager i forveien […]

Klikk her for å lese videre

Vi er opptatt av at innbyggerne i Røros kommune får være med å påvirke utviklingen i kommunen. Sammen med Trøndelag fylkeskommune gjennomfører vi en innbyggerundersøkelse i september. Innbyggerundersøkelsen gjennomføres i form av SMS-invitasjoner med link til web-spørreskjema. Ditt svar vil bidra til å gi viktig kunnskapsgrunnlag for kommunens prioriteringer og veivalg fremover. Vår samarbeidspartner, Respons […]

Klikk her for å lese videre

Røros bergstad og Circumferensen er tildelt Nordic World Heritage Award for et langvarig godt arbeid med verdensarv i lokalsamfunnet. Verdensarvkoordinator Odd Sletten mottok i går prisen på vegne av alle som bor i Circumferensen. – Det var en ære å motta denne på vegne av de mange som i flere tiår har bidratt i dette […]

Klikk her for å lese videre

Oppmålingsavdelingen i Røros kommune har i løpet av juni 2023 hatt rutinemessig tilsyn fra Kartverket. Hensikten er å kontrollere at arbeidet vi utfører er i samsvar med gjeldende lover og regler. – Slike jevnlige tilsyn er svært nyttig for oss, og gjør at vi hele tiden kan forbedre vår saksbehandling og våre rutiner, sier Benjamin […]

Klikk her for å lese videre

Varselet gjelder vurdering av fortau langs Dalsveien i planområdet. Dette er en tilleggsvarsling til reguleringsplanarbeid for Skarpsno (planid 20200017). Oppstart av planarbeidet ble opprinnelig varslet 13.10.2020. Tilleggsvarselet gjelder at det nå skal sees på mulighet for å tilrettelegge for fortau langs Dalsveien innenfor planområdet. Fortau vil vurderes lagt inn i planen langs sørsiden av Dalsveien. […]

Klikk her for å lese videre

Fredag markerte vi starten på bygginga av Hengfonna barnehage i Vola sammen med barn og ansatte fra barnehagene! Ordfører Isak Busch var med oss og tok det første spadetaket i jorda. Herfra er entreprenør Johan Kjellmark AS, som tar over. De har fått oppdraget med å bygge barnehagen.  

Klikk her for å lese videre

For å styrke bruker- og pårørendemedvirkningen, både på system- og tjenestenivå, har sju kommuner i Trøndelag opprettet interkommunalt brukerpanel Brukerpanelet er satt sammen av personer som bruker eller har brukt tjenestene i psykisk helse og rus – både brukere, erfaringskonsulenter og pårørende. Våre oppgaver er: å være et bindeledd mellom brukerne og kommunen å få […]

Klikk her for å lese videre

Tusen hjertelig takk til alle som bidro til at det ble masse sommeraktivitet for barn og unge i Røros kommune i sommer. Dere er enestående! Noen aktiviteter var allerede planlagt på forhånd, og noen lag og organisasjoner kastet seg rundt på kort tid og ordnet et opplegg i anledning kalenderen. Til sammen bidro 19 ulike […]

Klikk her for å lese videre

Samarbeidsrådet for småvilt og fisk i Røros besluttet i møte 25. august å stenge all jakt på rype og skogsfugl i jaktåret 2023/2024. Grunnlaget for beslutningen baserer seg på resultatene fra linjetakseringen som er gjennomført i samarbeid med Røros jeger- og fiskeforening og Statskog. Resultatene viser, som i mange andre områder i Sør-Norge, at bestanden […]

Klikk her for å lese videre

X