Nyheter

Fra og med torsdag 22. februar vil du kunne se de velkjente gule vestene i gatebildet igjen på Røros. Et samarbeidsprosjekt Natteravnene har eksistert på Røros siden begynnelsen av 2000-tallet, men har vært nede i noen år etter pandemiens utbrudd. Endelig er Natteravnene oppe og går igjen, og allerede i løpet av de førstkommende martnasdagene […]

Klikk her for å lese videre

Kurset arrangeres av RVTS Midt. Med samisk tilpasning og støttemateriell på sør-, lule- og nordsamisk. Skal vi forebygge selvmord må det gjøres der folk lever og bor. Mange kan derfor bidra til å forebygge selvmord. Kurset gir økt oppmerksomhet på selvmordstanker og verktøy for hvordan du kan gi innledende hjelp. Dato/Biejjie: 18. mars 2024, 09.00-14.00 […]

Klikk her for å lese videre

Snart er det Martnan igjen, og her kommer noen gode råd for et brannsikkert og trygt arrangement for alle. Brannvesenet er til stede og utfører tilsyn i martnansområdet gjennom hele uken. Det gjør vi for å sikre trygghet til alle som deltar på arrangementet, og sikre den verneverdige bebyggelsen mot brann. Skal du leie ut […]

Klikk her for å lese videre

Biblioteket går mot første Rørosmartna med ny lokasjon. Under martnan vil tilgangen til meråpent være stengt fra kl. 19.00 på mandag. På onsdag er det åpent kl. 11.00 – 16.00. altså og ikke kveldsåpent. Ellers er åpningstidene som før. Voestes Rørosmaarhna orre gærjagåetesne. Gosse maarhna öörnesåvva dellie jienebh gaahpan lea steegkeme mantan ts. 19 raejeste. […]

Klikk her for å lese videre

Trøndelag fylkeskommune har satt i gang tiltak for å bedre kjøreforholdene på strekningen mellom Singsås og Ålen, på fylkesveg 30. Dette er viktig med tanke på den økte trafikken som kommer med vinterferien og Rørosmartnan (20.- 24. februar).  De siste dagene er veien høvlet og is er fjernet. Resultater og det gjør veien bedre og tryggere å kjøre på. Les mer om tiltakene fylkeskommuen gjør […]

Klikk her for å lese videre

Aajege og Rossen tjïelte/Røros kommune har invitert Eirik Larsen til å snakke om konsultasjonsplikten. Han er jurist og jobber i dag for Samerådet. Foredraget er 27. februar og begynner kl. 1630 og vil foregå i auditoriumet på Røros VGS åpent for alle så langt plassene rekker. Bakgrunn: I 2021 lovfestet Stortinget konsultasjonsplikten. Dette medførte at […]

Klikk her for å lese videre

I forbindelse med et samarbeidsprosjekt vi har hatt gående siden 2022 med «The Wallachian Open Air Museum in Rožnov pod Radhoštěm» i Tsjekkia, åpner vi en stand på Domus Røros mandag 19.februar, klokken 13:00, denne vil være på kjøpesenteret i to uker. Her kan dere få informasjon om hvordan vi har jobbet med brannsikring av […]

Klikk her for å lese videre

(NO/SA) Jorunn og Bjørg Sakrisvoll mottok Røros kommunens femte miljøpris i 2023. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får […]

Klikk her for å lese videre

Nå som Femundløpet er ferdig har uteseksjonen lagt en plan for å klargjøre sentrum for Martnan og ber om at det ikke parkeres biler i gata den natta det skal høvles. På grunn av sikkerhetshensyn vil arbeidet foregå om natta. Ettersom snødeponiet er flyttet vil det i år kreve flere kjøretøy og lengre tid enn […]

Klikk her for å lese videre

Ved krysset Konstknektveien/Volaveien, vil det fra mandag 12.02 til torsdag 15.02 pågå gravearbeid, som stenger veien. Omkjøring vil bli skiltet.

Klikk her for å lese videre

Helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3 kommer tilbake til Røros. Fikk du ikke deltatt sist, kan du delta nå! Få deg en enkel helsesjekk og bidra til viktig forskning! Alle mellom 40-79 år som er bosatt i Røros kommune har fått en invitasjon til å delta i helse- og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3. Fikk du invitasjonen i […]

Klikk her for å lese videre

Meteorologisk Institutt varsler at det ventes svært kraftige vindkast på oransje nivå i Røros kommune og områdene rundt. Det er ventet at vinden vil øke fra ettermiddagen/kvelden onsdag 31. januar, og gradvis minke tidlig torsdag ettermiddag. Varslet kan bli endret underveis, og du kan følge med på varsom.no Røros kommune følger med og gjør tiltak ved […]

Klikk her for å lese videre

I Røros kommune kan vi bruke bestillingstransport fra AtB. Tidligere het det “fleksible transporttjenester”, men AtB har nå samlet dette i AtB Bestill. Her finner du tilbudet i Røros og andre kommuner

Klikk her for å lese videre

24 og 25. januar ble det avholdt TAS kurs på Øverhagaen bo og behandlingssenter, fantastiske lokaler og avholde kurs i og med egen kantine som leverer til 10/10. TAS – Kurs i Tverretatlig Akuttmedisinsk Samarbeid. Kurset er rettet mot personell i Politi, Brann og Helsetjenesten og har fokus på samvirke på skadested. I over 20 […]

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen som egentlig består av rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger.  I februar 2023 ble det startet et prosjekt med å restaurere disse områdene, og dette arbeidet fortsetter nå i januar 2024.  Dette […]

Klikk her for å lese videre

Onsdag 24. og torsdag 25. januar skal det arrangeres TAS-øvelse i storsalen på Øverhagaen. TAS-står for tverretatlig akuttmedisinsk samarbeid, og øvelsen er i regi av Stiftelsen Norsk Luftambulanse. Dette er en samøvelse der både politi, brann, ambulanse, helsevakt og leger er representert. Hovedmålet med kursene er å spare livsviktig tid for pasientene, og kursene tar […]

Klikk her for å lese videre

Vi implementerer nytt saksbehandlingssystem, Acos WebSak, for å forbedre tjenestene våre. Systemet blir satt i drift 2. februar. Det blir et kort opphold i journalføring av saker fra 27. januar til og med 1. februar Om nytt saksbehandlingssystem Røros kommune går en spennende tid i møte når vi bytter til nytt saksbehandlersystem. Det nye saksbehandlingssystemet […]

Klikk her for å lese videre

[NO/SA] I juni 2018 opprettet Stortinget en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge. Formålet var å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt. Kommisjonen leverte sin rapport til Stortinget i juni 2023. Rapporten […]

Klikk her for å lese videre

Torsdag 25. januar samler vi inn juletrær hos alle med dunk-abonnement i og rundt Røros sentrum. Sett ut treet ditt før klokken 07.00, på samme sted som du bruker å sette dunkene dine. NB! Trær som er frosset fast ikke blir tatt med. Duarstan tsïengelen 25. b. jåvlemoerh sïjse tjöönghkebe gaajhkesi luvnie mej raatelihtiedongkeme Rossen […]

Klikk her for å lese videre

Fritidsfondet skal sørge for at barn og unge får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Hva er fritidsfondet? Fritidsfondet er en ny ordning som gjør det mulig for flere barn og unge i Røros kommune å bli med på fritidsaktiviteter uavhengig av familiens økonomi. Ordningen gjelder alle til og med 18 år. Fritidsfondet skal dekke […]

Klikk her for å lese videre

X