Nyheter

Selv om pandemien også i år setter sitt tydelige preg på 17. maifeiringen på Røros, har årets 17. maikomite for bergstaden Røros tenkt kreativt og laget et velfylt program for både store og små innbyggere! Årets program byr på en fin kombinasjon av både digitalt og fysisk samvær. – Det er ikke til å stikke […]

Klikk her for å lese videre

Smittesituasjonen i Norge er ustabil, og årets russ må belage seg på en russefeiring preget av pandemi og smitteverntiltak. Rørosrussen har selv tatt initiativ til både dialog og møter med kommuneoverlege og kriseledelse, og er forberedt på gode smittevernvalg under russetida. Røros kommune tilbyr russen å bli testa 4. og 11. mai. FHI har kommet […]

Klikk her for å lese videre

Driver du virksomhet innenfor reiseliv eller servering i Røros? Har din virksomhet falt utenfor nasjonale kompensasjonsordninger? Røros kommune har mottatt kr 510.785 i «Kommunal kompensasjonsordning til lokale virksomheter», og virksomheter i Røros inviteres til å søke på midlene. Hvem kan motta støtte Målgruppen for midlene er virksomheter i Røros kommune. Prioriterte virksomheter er: • Arrangementer […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 22.4.2021, saknr. 19/21 å legge forslag til reguleringsplan for Røros folkebibliotek, planid 20190006, ut til offentlig ettersyn. Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende: utbygging av nytt bygg med kombinert formål. Det er tiltenkt bruk som nytt bibliotek opprusting og utvidelse av park utbygging av leiligheter for […]

Klikk her for å lese videre

Sparebank 1 SMN ønsker å hjelpe bedrifter som ansetter ungdom mellom 16 og 25 år i sommerjobb, ved å bidra med et mulig lønnstilskudd på 7 000 kr. Sommerjobb for ungdom er viktig slik at de unge får arbeidserfaring.  Det kan hjelpe ungdommen til å gjøre bedre valg når de skal velge veien videre senere i […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok i møte den 15.4.2021, saknr. 14/21 å legge forslag til reguleringsplan for Kølkjørarveien 2, planid 20200002, ut til offentlig ettersyn. Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av leilighetsbygg til boligformål. Planområdet ligger langs Kølkjørarveien og opp til krysset Kølkjørarveien/Dalsveien, og omfatter tidligere Pinsemenighetshuset på gnr/bnr 138/234; Kølkjørarveien […]

Klikk her for å lese videre

I henhold til lov om stadnavn ber Røros kommune om innspill på skrivemåten for samiske stedsnavn. Tabell viser foreslått skrivemåte basert på innstilling fra Saemien Sijjienïmmhmoenehtse/samisk stedsnavnutvalg i Røros kommune, og foreløpig tilråding fra Sametingets stedsnavnkonsulent for sørsamiske navn.  Her finner du stedsnavnskonsulentens faglige utredninger for samiske stedsnavn. Høringsfrist: 20.6.2021   Spørsmål rettes til morten.tondel@roros.kommune.no Innspill […]

Klikk her for å lese videre

Forrige uke møttes formannskapene i Os, Holtålen og Røros for å snakke om hvordan de folkevalgte kan ta et større eierskap til barneverntjenestene i kommunene, og utnytte det politiske handlingsrommet som finnes lokalt. Økt eierskap til kommunens barnevern Barneløftet er et prosjekt hvor et av målene er å bidra til at politikerne og administrasjonen får […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommunes frivillighetspris for 2020 ble tildelt Lorns Skjemstad for hans mangeårige engasjement for trim, skigåing og skileik på Røros. Ordfører Isak Veierud Busch overrakte Skjemstad frivillighetsprisen i et arrangement på Storstuggu onsdag 21. april.   Med hjerte for tur- og skiglede Lorns flyttet til Røros sammen med familien sin i 1982. Han tok umiddelbart fatt […]

Klikk her for å lese videre

Første trinn i regjeringens gjenåpningsplan er i gang. Et ledd i gjenåpningen er lettelser i tiltak for fritidsaktiviteter for både voksne, barn og ungdom.  Hva gjelder for voksne? Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på inntil 20 personer. Voksne må fremdeles passe på å holde […]

Klikk her for å lese videre

Ansatt i barnehage har ikke fått påvist covid-19. Resultatet fra PCR-test for den ansatte, som i går testet positivt på hurtigtest, er negativ. Alle nærkontakter og hustandsmedlemmer som i går ble satt i karantene/ventekarantene, er derfor ute av karantenen. Det vil dermed ikke være noen endring i barnehagetilbudet ved Kvitsanden barnehage mandag morgen. Nærkontakter, ansatte […]

Klikk her for å lese videre

En ansatt i Kvitsanden barnehage har testet positivt på covid-19. Foreldre og ansatte på aktuell avdeling er informert. Smittesporing er i gang, og nærkontakter testes fortløpende nå i kveld. Aktuelle nærkontakter er satt i karantene/ventekarantene. Pressekontakt i denne saken er varaordfører Christian Elgaaen. Oppdateringer i saken legges ut fortløpende på vår nettside.

Klikk her for å lese videre

Det pågår nå et større smitteutbrudd i Midtre Gauldal kommune. Det er også økende vest i Härjedalen, nær vår region. Vi har ingen nærkontakter til utbruddet i Midtre Gauldal i Røros . For å redusere faren for at smitten sprer seg til vår kommune, oppfordrer vi nå våre innbyggere om å begrense unødvendige reiser til Midtre […]

Klikk her for å lese videre

Obligatorisk testing ved innreise til Norge – gjelder også grenseovergangen ved Røros Personer som reiser inn til Norge via grenseovergangen på Røros skal teste seg ved teststasjonen på Vauldalen. Hvis du har oppholdt deg i et område med karanteneplikt i løpet av de siste 14 dager før ankomst til Norge, skal du teste deg for […]

Klikk her for å lese videre

Stor leiejordsandel, færre dyr på utmarksbeite og høg gårdbrukeralder, er noen av de sentrale utfordringene som landbruksnæringen i Røros står overfor i dag.   Planen er inndelt i fire hoveddeler med ulike delmål: Bonden i samfunnet: synliggjøring, fagmiljø, samarbeid, rekruttering og sysselsetting. Ressursgrunnlaget: bruk av dyrka og dyrkbar mark, beite i utmark, seterbruk, økologisk produksjon […]

Klikk her for å lese videre

Før påske ble det innført strenge nasjonale tiltak for å begrense smittespredning i forbindelse med økt reiseaktivitet. For å få et bedre grunnlag til å vurdere hvordan påskeferien har påvirket smittesituasjonen, er tiltakene forlenget frem til og med 14. april. Her er en oppsummering av noen av de viktigste rådene: Reis minst mulig, og utsett reiser […]

Klikk her for å lese videre

Røros kommune har blitt oppringt av smittesporingsteamet i Trondheim. En familie, smittet av Covid-19 var på Kiwi og Circle K. på Røros mandag 5. april.  Klokkeslett er ikke angitt. De ansatte på de respektive stedene er bedt om å teste seg. Har du vært på disse stedene? Vær ekstra oppmerksom på symptomer Dersom du har […]

Klikk her for å lese videre

Skolekretsene har egne 17. maikomiteer som har ansvar for ulike arrangement på årets nasjonaldag. Her er en oversikt over komiteene og deres medlemmer: Bergstaden: Nils Martin Tidemann (leder) Egil Harry Langeng (kasserer) Solfrid Ødegård (sekretær) Anne Grete T Sandbakken Eva Langeng Wenche Kolstad Terje Danielsen AnnMagritt Vormdal Birgit Tagvold Mølmann Per Erik Sandnes Oddny Pauline […]

Klikk her for å lese videre

Nå er påsken her. Mange kan glede seg over gode dager på tross av at vi fortsatt må forholde oss til strenge smittevernregler. Mange har reist på hyttene rundt om i landet. Mange har kommet til vår region, og alle er hjertelig velkomne. «I Røros har kriseledelsen forberedt seg godt på at mange tilreisende vil […]

Klikk her for å lese videre

Sammenstilling fra felles landbrukskontor. Hele saken ligger her på Os kommune sin nettside.

Klikk her for å lese videre

X