Nyheter

Kjenner du til MATILDE? – påmeldingsfrist 28. oktober I korte trekk handler MATILDE om å forstå hvordan innvandringen påvirker regional utvikling i distriktskommuner, og i fjellområder spesielt. Den lange forklaringen på dette initiativet er: Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions. Nå vil Tynset kommune, i samarbeid […]

Klikk her for å lese videre

Sett av kvelden onsdag den 24. november og kom til Røros bibliotek. Der kan du møte forfatter Ingar Sletten Kolloen. Han har nå utgitt andre bind i sitt storverk «Under krigen». Mens første bind «Vi må ikke falle» handlet om invasjonen av Norge, tar andre bind, «Nå må vi tåle alt», for seg årene 1941 […]

Klikk her for å lese videre

Vi ønsker å gjøre det enkelt å ta livmorhalsprøven, og setter av en kveld for drop-in. Prøven er svært viktig for å forebygge kreft i livmorhalsen. Er du mellom 25-69 år? Er det med enn 3 år siden du tok forrige livmorhalsprøve? Da kan du komme på DROP-IN: tirsdag 26. oktober fra klokken 16.30 til […]

Klikk her for å lese videre

Plan for anlegg for idrett, aktivitet, friluftsliv i Røros kommune ble vedtatt av kommunestyret i juni 2017. I oktober 2020 ble planen rullert, og vedtatt med noen nye planlagte anlegg. Lag, klubber og institusjoner som har planer og finansiering for anlegg, kan nå legge inn en søknad om spillemiddelfinansiering. De som allerede står på kommunens prioriteringsliste og […]

Klikk her for å lese videre

Malacate er et kunstnerisk og kulturelt intervensjonsprosjekt, ledet av Associacão Cultural Cepa torta og Municípal de Mértola i samarbeid med Røros kommune og kunstner Lise Wulff. Prosjektet har oppstart høsten 2021 og varer frem til juni 2023.  Bakgrunn Prosjektet Malacate ble søkt inn på utlysningen Connecting Dots – Arts Mobility and Audience Development, for kunst- […]

Klikk her for å lese videre

Foto: opphavsrett Varanger museum Sametinget vil med dette informere om at det er utlyst tilskuddsmidler 2022 fra Sametinget, gjennom ordningen – Freda samiske kulturminner og kulturmiljøer Tilskuddet er særlig aktuelt for private eiere av freda samiske bygninger Tilskudd må søkes gjennom søkeportalen DIGISAK https://digisak.ra.no/front#front/index Du må bruke Chrome, Firefox eller Opera for å åpne Digisak. […]

Klikk her for å lese videre

Kulturskolen bygger videre på suksessen fra i fjor og  tilbyr ny runde med opplæring innen Duedtie – sørsamisk kunst og handverk. Et spennende tilbud der elevene vil få lære om og arbeide med samiske naturmaterialer, former og uttrykk.  Hvem kan delta? Tilbudet er en del av utvidelsen og videreutviklingen av kulturskolenes aktivitet, og er åpent for alle barn […]

Klikk her for å lese videre

Utvalg for plansaker vedtok den 7.10.2021 å fastsette planprogrammet for detaljregulering av Gjøsvikmoen. Hensikten med planarbeidet er • Å legge til rette for boligutvikling med konsentrert boligbebyggelse. • Å sikre god adkomstveg(er) fra Femundsveien (Fv6526) til Gjøsvikmoen. • Etablering av nærlekeområder. • Etablering og sikring av grøntarealer. • Sikring og etablering av skiløype-/tur-trasse inkludert bru […]

Klikk her for å lese videre

Nå er 88,9 % av den voksne befolkninga i Røros fullvaksinert mot covid-19. Ungdom fra 12 år og eldre i Røros kommune har også fått vaksinen. Det nasjonale målet var at 80 % skulle takke ja til vaksine. Dette har vi nådd og vel så det. Ønsket om å ta vaksinen har vært høy i […]

Klikk her for å lese videre

TV-aksjonskomiteen på Røros inviterer til støttekonsert i Røros kirke fredag 22. oktober kl. 18:00. Musikalske innslag • Endless Symphony (Richard Jensen og Christina Undhjem) • Anna, John Arne og Peder Angel Lundquist Langen • Os mannskor • Elever fra Røros kulturskole Under konserten blir det også informasjon om årets TV-aksjon, som går til Plan Internationals […]

Klikk her for å lese videre

Har du forslag til å øke trafikksikkerheten for barn og unge i Røros kommune? Det kan for eksempel være: bedre vegbelysning tilrettelegging av stikkvei siktrydding leskur holdningsskapende kampanje eller andre tiltak Trafikksikkerhetsutvalget (TSU) i Røros kommune oppfordrer velforeninger, organisasjoner, interessegrupper og andre lokale aktører som ser behov og ønsker å bidra til å gjennomføre trafikksikkerhetstiltak i sitt […]

Klikk her for å lese videre

Fredag 22. oktober kan du være med med på åpnet møte om beitebruken i Røros kommune. Status for beitebruksplanarbeidet i Røros. Presentasjon av vegetasjonskartleggingen i Hitterdalen, Valset og Harsjøen. Om beitebruken og muligheter i Røros kommune. Hvilke verdier og ressurser har vi i utmarka? Hvordan bruke kartleggingen i det pågående arbeidet med beitebruksplana. Ynge Rekdal […]

Klikk her for å lese videre

I dag var det endelig duket for allsang, pols, klapping og blide sangere igjen på Øverhagaen bo- helse og velferdssenter. Frivilliggruppa Sextus hadde sin første musikkstund med beboere og ansatte etter over ett og et halvt år med ufrivillig spillefri. Gamle sanger om igjen! Gruppa Sextus har spilt på Røros sykehjem, nærmest hver eneste tirsdag […]

Klikk her for å lese videre

Akuttmedisinsk samarbeid – ny innpakning – styrket innhold! Røros kommune og Klinikk for- akutt og mottaksmedisin inviterer til erfaringskonferanse på Røros. Det vil bli mulig å følge konferansen digitalt, men fysisk deltakelse anbefales. Vi vil presentere et samarbeidsprosjekt som vil ha overføringsverdi til mange helsetjenester. Tjenesteinnovasjonsprosjektet har pågått i 3 år og er i sin […]

Klikk her for å lese videre

FHI har vansker med å skaffe selvtester, derfor går Røros kommune tilbake til å benytte seg av hurtigtester ved symptomer på covid-19 eller nyoppstått luftveisinfeksjon. Testing gjennomføres ved Røros legesenter klokken 13.00 på ukedager. Helseboka vil bli tatt i bruk igjen for nettbestilling av test. Bestilling gjennom Helseboka Fra mandag 11. oktober kan du bestille […]

Klikk her for å lese videre

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter.  Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader. Søknader skal leveres elektronisk […]

Klikk her for å lese videre

Storstuggu inviterer til tidenes første «Mørkstuggu»; en konsertserie for de med et ekstra hjerte for det hardere slaget.   Slik ser programmet ut lørdag 6. november: 16.00 Platemesse og salg i foajeen 19.00 Filmvisning «Lords of Chaos» 21.00 Konsertstart Åtsel 22.00 Konsertstart Murder Maids Bar i Peisstuggu fra kl. 18.30 Billetter: 300 kr + avg. Billetten […]

Klikk her for å lese videre

Mandag formiddag ble trinn 1 i skolegårdsprosjektet ved Røros Skole offisielt åpnet av ordfører Christian Elgaaen. I tillegg var Trøndelag Fylkeskommune og NTNU med for å si noen ord om henholdsvis «Program for folkehelsearbeid i Trøndelag» og forskernes rolle inn i prosjektet. Grunnlaget ble lagt høsten 2019 Høsten 2019 var over 50 personer samlet på […]

Klikk her for å lese videre

Rørosen tjïelten gïeleskreejremestipende tjïelten barkijidie, studeentide jïh learoehkidie jåarhkeskuvlesne //Røros kommunes språkmotiveringsstipend til kommunens ansatte, studenter og elever i den videregående skole. Stipendeöörnege ulmine åtna tjïelten barkijh, studeenth jïh learohkh jåarhkeskuvlesne skreejredh saemien veeljedh voestes- jallh mubpiengïeline, saemien ammesgïeline, programmefaagine jallh ektiefaagine sijjen faagegievlesne //Stipendordningen har som formål å stimulere kommunens ansatte, studenter og elever […]

Klikk her for å lese videre

Deltagere ved et møte i FN om bærekraft i byer og inkludering av eldre. Foto: UN photo Kim Haughton Tema 2021: Digitalisering Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er “digital rettferdighet for alle aldre”. Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta […]

Klikk her for å lese videre

X