Nyheter

Rørosregionen brann og redning (RRBR) har nylig gått over til et nytt SMS-basert meldingssystem, for å varsle husstandene om feiing og tilsyn. Leder forebyggende avdeling hos RRBR, Kim Andre Nilsen, forklarer hvorfor det er så «rart» avsendernummer i det nye SMS-systemet. Meldingen som går ut til mottaker i husstanden kommer imidlertid fra et nummer som […]

Klikk her for å lese videre

Formannskapet har vedtatt å legge forslag om helårs gågate i Kjerkgata ut på høring. Forslaget gjelder fra Rauveta ned til Nilsenhjørnet. Etter høringa skal det lages ei utredning der høringsinnspillene er en del av kunnskapsgrunnlaget. Vi ønsker oss derfor høringsinnspill som øker dette grunnlaget. Vi vil vite hvordan ei gågate hele året vil påvirke deg […]

Klikk her for å lese videre

Høsten 2023 er det kommunestyre- og fylkestingsvalg, og Røros kommune trenger valgmedarbeidere til å bistå med gjennomføringen i forhåndsstemmeperioden og på valgdagen. Forhåndsstemmeperioden varer fra 10. august til 8. september. Valgdagen er mandag 11.  september.​ Riktig gjennomføring av valget er viktig, og vi håper nettopp DU vil være med på laget! Arbeidsoppgaver Valgmedarbeidere skal veilede […]

Klikk her for å lese videre

Rørosmuseet arrangerer for 23. gang handverksdager på Røros i perioden 23. – 27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker. Årets kurs er: • Skifer – fra brott til trappemuring • Overflatebehandling med limfarge – interiør • Tradisjonelle reiste konstruksjoner […]

Klikk her for å lese videre

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune. Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu Møtet strømmes på www.Fjelltv.no, kommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no I denne saken kan du lese en kort oppsummering av sakene som skal behandles i kommunestyremøtet på torsdag kveld. Alle saksdokumentene finner du i møtekalenderen.  8/23 Interpellasjon til kommunestyret 23.03.2023 Representant Erling […]

Klikk her for å lese videre

Foto: Risten-Marja Inga Alle kommuner i Trøndelag har hjortevilt og/eller tamrein/villrein i fjell og utmark. Vinteren er tøff for tamrein, villrein og annet hjortevilt. Dyrene er svært sårbare i tiden som kommer utover seinvinteren og våren. De er på denne tiden særlig sårbar for menneskelige forstyrrelser, og fredelige turgåere på ski eller til fots kan […]

Klikk her for å lese videre

Mandag 6. mars ble det hasteinnkalt til et møte med Helseplattformen AS (HPAS). Innkallingene gikk til ledelsen i de ni kommunene som allerede har tatt i bruk Helseplattformen i full drift.  På møtet ble det informert om at det under feilsøking i Helseplattformen ble avdekket at feilen som ble funnet på St. Olavs hospital også […]

Klikk her for å lese videre

Du kan nå treffe Marianne Magga på Røros Frivilligsentral. Onsdager og torsdager Frivilligsentralen vil i en overgangsperiode fram til 1. mai ha åpent på onsdager og torsdager (stengt i påskeuka), da Marianne er til stede. Disse dagene kan hun kontaktes på e-post og telefon. Fra 1. mai er den nye lederen på plass for fullt, […]

Klikk her for å lese videre

Vi jobber med å legge til rette for nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid! Interessert? Bli med på digitalt informasjonsmøte 22. mars. Trøndelag Sør Interkommunalt politisk råd (IKPR) samarbeider med NORD Universitet med mål om å opprette nett- og samlingsbasert sykepleieutdanning på deltid for søkere fra kommunene Midtre Gauldal, Melhus, Holtålen, Røros, Rennebu og Oppdal. […]

Klikk her for å lese videre

Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig 3-4 dager. Arbeidet vil kunne foregå i kommunene Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros. Aktiviteten vil i stor […]

Klikk her for å lese videre

Røros bibliotek ønsker velkommen til en kvitrende Eventyrlig lørdag den 25. mars kl. 11.00. Da kommer Martin Røsand fra Birdlife Røros og skal lese boka Piip-Show – en blåmeisfamilie blir til. Etterpå kan barna lage sin egen blåmeis. Gratis inngang. Velkommen til en hyggelig stund.

Klikk her for å lese videre

Reidun Roland mottok i 2022 Røros kommunens fjerde miljøpris. Nå trenger vi din hjelp til å finne årets kandidat. Prisen skal stimulere til og belønne nytenking og innsats for klima- og miljøet. Den kan gis til kommunens innbyggere, virksomheter, organisasjoner og næringsliv. I tillegg til selve prisen på 15 000 kroner får vinneren hederlig omtale […]

Klikk her for å lese videre

VFF-fondet (fond for vilt, fiske og friluftstiltak) kalles også Aursundfondet. Fondet består av midler som utbetales av eier av konsesjonsrettighetene i Aursunden. Midlene kan kun brukes til vilt-, fiske- og friluftstiltak i nedslagsfeltet til Aursunden. Her finner du vedtektene til fondet. Søknadsfristen er 1. april 2023. Hva kan du søke på? • Det kan søkes […]

Klikk her for å lese videre

1000 tilfeldig utvalgte innbyggere i Røros kommune har fått invitasjon om å melde interesse i å delta i kommunens aller første innbyggerpanel. Hva er innbyggerpanelet? Innbyggerpanelet blir involvert i saker der politikerne har ekstra stort behov for råd og innspill fra innbyggerne. De 16-20 andre paneldeltakere skal sette seg ekstra godt inn i en sak, […]

Klikk her for å lese videre

På 1960-tallet ble det plantet gran i noen av de frodigste og mest verdifulle delene av Mølmannsdalen. Grana konkurrerer nå ut den stedegne vegetasjonen med rike løvskogsbelter og grovvokste furuskoger. Skogen skal derfor restaureres, og i vinter skal grana fjernes og transporteres ut til Skjevdalen. Her kan du se kart som viser hvor granplantefeltene ligger. […]

Klikk her for å lese videre

24. februar er det 1 år siden krigsutbruddet i Ukraina. I den forbindelse arrangeres det en støttemarkering i kantina ved Røros videregående skole fredag 24/2 kl 11.30. Det blir appell ved ordfører Isak Busch og innslag fra ukrainske flyktninger.

Klikk her for å lese videre

Tirsdag til fredag i martnasuka er vi å treffe i martnashallen sammen med Rørosbanken, Næringshagen og Næringsklyngen. Sammen forteller vi om jobbmuligheter i kommunen. Du som ikke bor her kan høre om hvordan det er å bo og leve på Røros. Fredag kan du også komme og gi oss dine innspill til ny kulturplan Hvem […]

Klikk her for å lese videre

Vi gleder oss ekstra mye til Rørosmartnan nummer 168! De neste dagene skal vi igjen avholde marked, midt i verdensarven, med handel, folkefest, kulturopplevelser og glede. For oss som bor her, er martnan en del av tidsregningen. Det er det for alle dere som besøker Røros år etter år også. Det er en tradisjon som […]

Klikk her for å lese videre

Forsvaret rekvirerer øvingslende til gjennomføring av mobilitetstesting av nytt lett terrengkjøretøy vinter. Forsvaret skal i perioden 20.-25. februar 2023 gjennomføre testingen. Aktiviteten vil foregå både på offentlig og privat vei og i terreng. All kjøring i terreng vil foregå utenfor Nasjonalparker og verneområder. Ansvarlig leder for gjennomføring av testaktiviteten kan treffes på tlf 924 61 […]

Klikk her for å lese videre

Kommunedelplan Røros bergstad Næringsarealer: Forutsigbarhet og prioriteringer Tilgangen til nok og hensiktsmessige arealer er en viktig rammebetingelse for at bedrifter skal kunne utvikle seg. Arealer er et utpreget knapphetsgode i Røros sentrum. Verdensarvstatusen som Røros har, gir unike muligheter for å kunne drive verdiskaping, men den legger samtidig begrensninger på hvordan arealer kan benyttes. Dette […]

Klikk her for å lese videre

X