Næring

Grunnkurs i kadaversøk arrangeres 16. – 18. juni 2017. Kurs i beitetilsyn arrangeres 18.august. Påmeldingsfrist til begge kursene er 1. juni.

Klikk her for å lese videre

Ta jegeransvar og benytt sjansen til å øke din kompetanse på ettersøk.

Klikk her for å lese videre

Registrering av dyretall (ikke lam) skal registreres i mai. Det innmeldte antall dyr gir grunnlag for husdyrtilskudd, driftstilskudd, avløsertilskudd og grunnlag for grovforareal. Alle med dyr må søke i mai. Dette gjelder også pelsdyr.

Klikk her for å lese videre

Berit Bugten Østbyhaug er godt i gang som leder for landbruksforvaltningen i Holtålen, Røros og Os. Hun mener regionen sitter på store ressurser innen landbruket.

Klikk her for å lese videre

Prosjektet kompetanseløft Lokalmat – Reiseliv skal ha en kursserie for lokalmatprodusenter. Første kurs er torsdag 11. mai, og vil handle om markedsorientering og forståelse.

Klikk her for å lese videre

Hege Westskog, forskningsleder fra Norges fremste institutt for klimaforskning CICERO, er på Røros i dag.  Hun forteller oss hvordan vi som kommune kan bli mer miljøvennelig.    → Se foredraget direkte her!  

Klikk her for å lese videre

Hege Westskog, forskningsleder fra Norges fremste institutt for klimaforskning CICERO, kommer til Røros 2. mai. -Vi sender direkte, så du kan få med deg foredraget!

Klikk her for å lese videre

Nå kan du søke tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Søknadsfrist i Røros kommune er 1. juni.

Klikk her for å lese videre

Velkommen til landbrukstreff for gårdbrukere i Os, Røros og Holtålen.

Klikk her for å lese videre

Onsdag 5. april inviterer Bonde- og småbrukerlagene i Holtålen og Røros til åpent møte med tema jordbrukspolitikk og landbruket i Rørosregionen.

Klikk her for å lese videre

Aktivt Fjellandbruk – Årskonferansen 2017 holdes på Storstuggu på Røros torsdag 23. mars kl 10.30. Påmeldingsfrist er 16. mars.

Klikk her for å lese videre

X