Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål

Rørosmeieriet fikk i dag tildelt Røros kommunes miljøpris for 2021

Meieribestyrer Trond Vilhelm Lund tar i mot miljøprisen.

Rørosmeieriet fikk idag Røros kommunes miljøpris for 2021. Prisen ble delt ut i forbindelse med meieriets 20-årsjubilieum som ble markert på Storstuggu.

Rørosmeieriet arrangerte idag, sammen med Landbrukets Økoløft en forbruker- og problemløserkonferanse med temaet klimakrise, tap av biologisk mangfold og pandemi. Det var i den forbindelse fungerende ordfører Christian Elgaaen delte ut prisen.

Norges flotteste meieri

På Røros er vi så heldig å ha Norges flotteste meieri, sa fungerende ordfører Christian Elgaaen under talen sin til Rørosmeieriet i dag. Rørosmeieriet bruker norske økologiske råvarer og foredler dem til smakfulle produkter som både store og små har glede av. De er tradisjonelle og nytenkende på samme tid, og produktene de lager er av svært høy kvalitet, fortsatte han. Røros kommunes klima- og miljøplan ønsker å bidra til at regionen, landet vårt og verden når FNs bærekraftsmål, og at vi løser både klima- og naturkrisa. Det er ikke er et valg om vi vil bli mer klimavennlige, men hvordan vi skal få det til.  

Fungerende ordfører Christian Elgåen holder tale til Rørosmeieriet

Fungerende ordfører Christian Elgåen holder tale til Rørosmeieriet.

 

God miljøeffekt, holdningsskapende virkning og langvarig engasjement

I statuettene til Røros kommunes miljøpris står det at prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for tiltak som fremmer, følger opp eller kompletterer Røros kommunes miljøpolitikk. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, holdningsskapende virkning og/eller langvarig engasjement gjerne også utover kommunegrensen. Prisen tildeles av formannskapet, og består av et diplom og en gavesjekk på 15 000 kr.  Les mer begrunnelsen for årets tildeling her.

Rørosmeieriet er en bedrift i kommunen som bidrar til å finne løsningene for framtida. Meieriet påvirker, utfordrer og utvikler markedet i positiv retning, og jeg er takknemlig for det gode arbeidet dere gjør, avsluttet Elgaaen. 

Vi gratulerer Rørosmeieriet med en velfortjent miljøpris og ønsker dere lykke til i årene som kommer!

X