Blog

Kultur, idrett og fritid, Natur og miljø, Nyheter, Næring, Røros og FNs bærekraftsmål

Dette har vi drøftet under høstens og vinterens miljødialogmøter!

Røros kommune har akkurat avholdt sitt fjerde miljødialogmøte høsten/vinteren 2021. Kommunen gjennomfører månedlige miljødialogmøter der fungerende ordfører Christian Elgåen, fungerende varaordfører Hilde Fjorden, opposisjonsleder Guri Heggem, kommunedirektør Kjersti F. Jensås, kommunalsjef Elisabeth Wikan Heidtmann og samfunnsplanlegger Hanne Bryde deltar fast.

 

Varierte tema

Vi har hatt varierte temaer på høstens miljødialogmøter. Vi har besøk av Miljøfyrtårn, diskutert klimatoppmøte, fått presentert klimaveileder for arrangment, og lært om klimakonsekvenser for den samiske befolkningen.

På septembermøtet var vi så heldige å få besøk av Miljøfyrtårnansatt Gunn Heidi Wallenius som presenterte miljøfyrtårns pågående arbeids-, og utviklingsprosjekter. Hun hospiterte i Røros kommune i samme periode, og besøkte også blant annet også næringshagen og Øverhagaen bo-, helse og omsorgssenter når hun var her.

På møtet vårt i oktober fikk vi en presentasjon av den helt ferske klimaveilederen for utslippsfrie arrangement som har blitt utformet av organisasjonen Zero.  På møtet deltok også Virksomhetsleder for kultur og fritid, Morten Tøndel. Veilederen er en super ressurs for alle arrangementene på Røros, og aktuell for alle som arrangerer møter,  kurs- og konferanser, og kultur- og idrettsarrangement.

Den samme uken som vi hadde miljødialogens novembermøte pågikk også COP 26 i Glasgow.  COP står for «Conference of the parties», og det er et beslutningsorgan som finner sted hvert år i to uker på slutten av året, vedtatt under klimakonvensjonen i 1994. Nå i år var det den 26 gangen de møttes, og derfor het møtet COP 26. Vi fikk orienteringer om sentrale temaer for dette toppmøte, med hovedvekt på hva slags konsekvenser et endret klimaet har for urfolk, og for vår del den samiske befolkningen.

På møtet vårt nå i desember har vi tatt en fot i bakken, og gjort en evaluering av møtene og temaene som har vært opp siden starten i april 2020. I mandatet står det at målet med miljødialogmøtene er å gjennomgå status, samt forankre og skape en kultur for miljø på tvers av politiske skiller. Vi har hatt hele 15 møter siden oppstarten med temaer som har strukket seg fra naturmangfold, til gang- og sykkelstier og avfallshåndtering.

Vi har mange gode innspill for møtene i 2022, og ser fram til fortsatt kunnskapsheving og idemyldring med temaer som angår og opptar oss alle.

 

 

 

X