Blog

Natur og miljø, Nyheter, Næring, Politikk, Røros og FNs bærekraftsmål

Fremtidspris til Ren Røros og ReNeo – gir 150.000 kroner til Røros kommune til innovasjon

bilde tatt ute på vinteren, av Lars Jacob Galåen, Arnt Sollie, Cristian Elgaaen og Thomas Wiik Tønnesen som holder hvert sitt diplom foran seg

Røros kommune har fått 150.000 kroner fra Ren Røros og ReNeo for å satse på innovasjon og “bærekraft i praksis” i Røros-regionen. Ordfører Christian Elgaaen er svært glad for at kommunen får ekstra midler til innovasjon og næringsutvikling!

Her kan du lese pressemeldingen fra Ren Røros og ReNeo:

Kommunal Landspensjonskasse (KLP) har tildelt Ren Røros og prosjektet ReNeo tredjepris i KLPs fremtidspris for 2021. Begrunnelsen er at tiltaket kutter klimautslipp i landbruket på en måte som «gjør en forskjell».

Sammen med hederen får Ren Røros 100.000 kroner fra KLP. Nå har selskapet bestemt at de gir pengene til Røros kommune for å bidra til satsing på innovasjon og «bærekraft i praksis» i Røros-regionen. I tillegg vil Ren Røros bidra ekstra med 50.000 kroner til samme formål.

Administrerende direktør Arnt Sollie i Ren Røros sier at han er stolt over at det som startet som et «møkkaprosjekt» igjen har fått en annerkjennelse med en pris med betydelig tyngde. Han framhever samarbeidet med bøndene i Galåen Samdrift og Galåvolden Gård, der den første piloten er testet med stor suksess i år. Han viser også til samarbeidet med N2 Applied, og at selskapet ReNeo nå er etablert.

– Dette er en pris som gis for spenstig innovasjon med vekt på bærekraft og løsninger for Distrikts-Norge. Det er akkurat det vi i Ren Røros skal bidra til. Det er bakgrunnen for at vi gir 150.000 kroner til kommunen slik at det kan stimulere til mer innovasjon i regionen.

Ordfører Christian Elgaaen var svært glad for at kommunen får ekstra midler til innovasjon og næringsutvikling.

– Vi gleder over prisen til et konkret prosjekt som kutter klimautslipp samtidig som vi tar vare på matproduksjonen. ReNeo har et stort potensial for å rulles ut i hele landbruket. Vi tror dette kan være en stimulans også for andre kommuner.

Gjøre en forskjell
Det var ordfører Isak Veierud Busch som sendte inn forslaget om pris til det som fikk prosjektnavnet «Bøndene kutter klimautslipp». Formålet med KLPs fremtidspris er å finne tiltak, eller prosjekter, i kommunene som kan bidra til å løse de store samfunnsutfordringene. Det er lett etter tiltak som «gjør en forskjell», og som kan inspirere flere kommuner til handling og endring. Juryen begrunner tredjeprisen til Ren Røros/ReNeo med at det er et prosjekt som kan ha en betydelig effekt for å redusere klimautslipp i landbruket. Juryen mener at dette er et viktig prosjekt, med stor innovasjonsgrad. Flere samarbeidspartnere og støttespillere er involvert, i tillegg til kommunen selv som har gått inn på investeringssiden gjennom energiselskapet.

Klimakutt og fornybart

Thomas Wiik Tønnesen utdelte prisen på vegne av KLP. Han understreket at tiltaket kan ha avgjørende betydning for landbruket og dermed også for Distrikts-Norge fremover.

– I dette tiltaket ser KLP kommunens rolle som samfunnsutvikler og som tilrettelegger for lokal verdiskaping gjennom Ren Røros og Galåen Samdrift.

Juryen beskriver prosjektet der lokal og fornybar energi brukes for å hente nitrogen fra lufta med hjelp av en maskin. Nitrogenet tilføres kumøkka som gjør at næringsstoff ikke går tapt. Langt på vei kan dette gjøre bonden selvforsynt med gjødsel. I prosessen tas klimautslipp fra møkka, som CO2 og metan, bort. Samlet er KLPs vurdering rundt fremtidsprisen at prosjektet «Bøndene kutter klimautslipp» fortjener en tredjeplass.

X