Blog

Illustrasjonsfoto for Barn, unge og utdanning

Ungdomsrådet er talspersoner for alle barn og unge i Røros kommune, og passer på at kommunen ivaretar interessene til den yngre generasjon i nærmiljøet.
Ungdom har og skal ha en rett til å være med å bestemme og påvirke saker, arrangement eller områder i nærmiljøet sitt. Ungdomsrådet er en link mellom de unge og de voksne, og er et synlig råd som kommer med ideer og innspill.


Ungdomsrådet i Røros kommune (UiR) skal være partipolitisk uavhengig.
UiR får tildelt en sum kroner fra kommunen.
UiR har vært tilknyttet Ungdommens Hus Røros (UH) de siste 15 årene. Rådene har hatt ulikt antall medlemmer opp gjennom årene, men alle medlemmer er elever i aldersgruppen 12- 25 år.
Rådet møtes ca. en gang i månen. En politisk fadder blir utnevnt i kommunestyret til rådet, og per dags dato er det Isak V. Busch.
UiR har også tilknytning til felles regionalt ungdomsråd -Ungdomsrådet for fjellregionen- der ungdomsråd /elevråd fra fjellregionen er representert.
Representanter fra UiR deltar på Ungdommens Fylkesting.
UiR har også et medlem som sitter i ungdommens fylkesutvalg.

Ungdomsrådet 2019:
Emilie Løkken leder E-post: emilierlokken@hotmail.com Tlf: 469 07 720 Alder: 17 år.
Peder Angel Lundquist Langen nestleder. E-post: grenngamer4@gmail.com Tlf: 93622123 Trinn: 9.
Mila Delic E-post: delicmila14@gmail.com Tlf: 98631775 Trinn: 9.
Ella Kristine Gunnes Kverneng E-post: ella.kristine@icloud.com Tlf: 45404256 Trinn: 9.
Sara Martine Ramsfjell E-post: s.ramsfjell@outlook.com Tlf: 40642845 Trinn: 9.

 

X