Blog

Røros kommune, Trøndertaxi avdeling Røros og Trøndelag fylkeskommune samarbeider om ordningen “Trygt hjem for en femtilapp”. Ordningen skal være med på å gjøre hjemreisen fra ulike arrangement både trygg og billig for ungdom mellom 14 og 19 år.

Bakgrunn for ordningen

Ungdom er spesielt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og natt til søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Gjennom ordningen “Trygt hjem for en femtilapp” kan ungdom mellom 14 og 19 år bli kjørt med taxi fra ulike arrangement hjem til bostedsadresse i Røros kommune. Ordningen gjelder hovedsakelig i helger, men ved større arrangement på ukedag kan den også benyttes.

Et godt tiltak

Fungerende ordfører Christian Elgaaen er fornøyd med at vi har “Trygt hjem for en femtilapp” i kommunen vår:

“Det at ungdommer kan komme seg hjem på en trygg og rimelig måte er bra. Å delta på sosiale arrangementer er viktig i denne alderen, og med denne ordningen har ungdommer fra hele kommunen muligheten til det, med visshet om at de kan få skyss hjem. Jeg synes det er veldig positivt at vi har denne ordningen, og jeg vil takke fylkeskommunen og taxisentralen for et godt samarbeid”.

Ut til ungdommene

Stig Lien ved taxisentralen sier seg enig med Elgaaen. Han er også opptatt av at ungdommene i kommunen må få bedre kjennskap til at ordningen finnes. “Dette er et kjempetilbud, så det er viktig at vi nå får informert om dette på skoler og andre steder der ungdommene er”.

I løpet av høsten vil Ane Linn Haagaas, som har ansvar fra kommunens side, komme ut til elevråd og ungdomsråd og informere om “Trygt hjem for en femtilapp”, når ordningen kan brukes, av hvem, og i hvilke sammenhenger.

Retningslinjer for ordningen finner du her: Trygt hjem for en femtilapp

Et samarbeid mellom flere parter

Når ungdommer tar i bruk ordningen, blir de kjørt hjem fra arrangement til bostedsadresse i Røros kommune. Dette gjelder også hvis arrangementet er i Os kommune eller Holtålen kommune. Uavhengig av strekning betaler ungdommene kun 50 kroner per pers for turen. Røros taxi sender deretter faktura til Røros kommune på den egentlige kostnaden, med egenandelen til ungdommene fratrukket. Røros kommune på sin side får refundert 70% av utgiftene fra Trøndelag fylkeskommune.

 

 

X