Blog

Ungdom er spesielt utsatt for trafikkulykker natt til lørdag og natt til søndag når de sitter på med kamerater eller tilfeldige, uerfarne sjåfører. Gjennom ordningen “Trygt hjem for en femtilapp” gjør vi hjemreisen både trygg og billig for ungdom mellom 14 og 19 år. De blir da kjørt med taxi fra ulike arrangement hjem til bostedsadresse i Røros kommune. Ordningen er et samarbeid mellom taxisentralen, Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Retningslinjer for bruk av ordningen

 • Trygt hjem for femti kan brukes av ungdom fra det året de fyller 14 til og med det året de fyller 19 år
 • Taxi må bestilles per telefon 72 41 12 58 før klokken 18.00 samme dag
 • Seneste avreise fra hentested er klokken 01.30
 • Ordningen gjelder kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag i skoleåret
 • I tillegg gjelder ordningen natt til helligdager i jul og påske, samt natt til 1. og 17. mai og større arrangement som faller på ordinær hverdag.
 • Det bør være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
 • Ordningen gjelder transport hjem fra offentlige arrangement (offentlig fest ol), andre større arrangement, som juleball, konserter, klassefester ol. og transport hjem fra serveringssteder
 • Ordningen gjelder ikke vennebesøk, kjøring mellom private boliger eller fra private sammenkomster.
 • Ordningen gjelder transport hjem til bostedsadresse i Røros kommune
 • Ordningen omfatter også transport hjem til Røros kommune fra arrangement i Os kommune og Holtålen kommune.
 • Det betales en egenandel på kroner 50,- per person

NB!
Innlandet fylke har egen ordning. Ungdom som ønsker transport hjem til Os (evt Tolga, Tynset osv) må derfor ringe taxi i egen kommune om de skal kjøres fra Røros kommune og hjem.

Holtålen kommune har ordning for hjemkjøring innen egen kommune, samt hjemkjøring fra Røros.

X