Blog

Gjennom ordningen “Trygt hjem for en femtilapp” gjør vi hjemreisen både trygg og billig for ungdom mellom 14 og 20 år. De blir da kjørt med taxi fra ulike arrangement hjem til bostedsadresse i Røros kommune. Ordningen er et samarbeid mellom taxisentralen, Røros kommune og Trøndelag fylkeskommune.

Retningslinjer for brukere

• Gjelder for ungdom fra det året de fyller 14 til det året de fyller 20 år
• Taxi må bestilles per telefon 72 41 12 58 før klokken 1800 samme dag
• Seneste avreise fra hentested er klokken 01.30
• Ordningen gjelder kveld/natt til lørdag og kveld/natt til søndag i skoleåret
• I tillegg gjelder ordningen natt til helligdager i jul og påske, samt natt til 1. og 17. mai og større arrangement* som faller på ordinær hverdag.
• Det bør være minimum tre passasjerer som skal hjem til samme område
• Ordningen gjelder transport hjem fra offentlige arrangement (offentlig fest ol) og andre større arrangement*
• Ordningen gjelder ikke transport hjem fra ordinære utesteder ved «turer på byen»
• Ordningen gjelder transport hjem til bostedsadresse i Røros kommune fra arrangement i Røros, Os og Holtålen kommuner.
• Det betales en egenandel på kroner 50,- per person

*For eksempel juleball, konserter, klassefester ol.

NB! VIKTIG!

Hedmark fylke har egen ordning. Ungdom som ønsker transport hjem til Os må derfor ringe taxi i egen kommune om de skal kjøres fra Røros kommune og hjem.
Holtålen kommune har per dd. kun ordning for hjemkjøring innen egen kommune.

X