Blog

Aktuelt, Barn, unge og utdanning, Nyheter

Informasjon om Kvitsanden barnehage

Bilde Kvitsanden barnehage

Under finner du informasjon om barnehagedriften i Kvitsandenbarnehage i sommer og til høsten.

I tillegg vil det bli arrangert et orienteringsmøte for foreldre med barn i barnehagen.

Orienteringsmøte for foreldre
Tid og sted: Storstuggu, Christianus Sextus 13.juni kl. 18.00
Målgruppe: Foreldre som har barn i Kvitsanden bhg etter 15.8.2018

Stenging av Eggabygget
Siste dag i Egga fredag 8.juni – midlertidige barnehagelokaler i Sundveien skole fra mandag 11.juni. Dette gjelder kun dem som i dag har plass på Egga.

Trafikksituasjon og parkering
Rivning av Eggabygget starter mandag 11.juni, dette påvirker trafikksituasjonen i området. I rivnings- og byggeperioden må alle foreldre og ansatte benytter parkeringsplassen utenfor Verket. Det er også viktig at de som skal til og fra Kvitsandhuset benytter fotgjengerovergangen nærmest Kvitsandbygget, og de som skal til Sundveien skole benytter fotgjengerovergangen dit.

Barnehagedrift i Sundveien skole
Barnehagen har fått tildelt en egen del av uteområdet utenfor Sundveien skole. Dette vil sikres med inngjerding før oppstart den 11.juni. Nødvendig utstyr og fasiliteter for barnehagedrift, skal også være på plass i Sundveien til oppstarten. Sundveien skole benyttes til og med uke 29.

Sommerløsning
Uke 30, 31 og 32 samles alle som ikke har ferie i Kvitsandbygget.

Oppstart nytt barnehageår
15.august er det planlagt oppstart i nye lokaler. Kvitsandbygget vil fra nytt barnehageår være organisert som storbarnsavdelinger, og de nye avdelingene skal være småbarnsavdelinger. Oppstartsperioden for nye barn til barnehagen er den samme som tidligere, med oppstart fra 15.august til 31.august.

X