Blog

illustrasjosfoto båndtvang

Det er innført ekstraordinær båndtvang i Røros kommune fra og med 12.02.2018. Dette innebærer at hunder skal holdes i bånd eller forsvarlig inngjerdet slik at de ikke kan jage eller skade hjortevilt.

Ekstraordinær båndtvang gjelder nedenfor tregrensen i hele kommunen.

Hvorfor ekstraordinær båndtvang?
Mye snø gjør det svært utfordrende og belastende for hjorteviltet i kommunen. Dette gjelder spesielt bestanden av rådyr.

Vedtaket gjelder alle hunder, men med følgende unntak:

  •  hund når den brukes aktivt i reindriftssammenheng.
  •  hund i aktiv politi-, toll-, militær- og redningstjeneste eller under trening eller prøving for slik tjeneste.
  •  hund i aktiv bruk som ettersøkshund etter såret eller sykt vilt.
  •  egnet jakthund som benyttes ved kvotejakt på gaupe og hi-hund til revejakt.

Hvis forholdene skulle endre seg blir vedtaket vurdert på nytt, ellers gjelder vedtaket fram til at ordinær båndtvang inntrer (1. april).

Det vises for øvrig til bestemmelser i forskrift om adgang til å innføre ekstraordinær båndtvang i Røros kommune: https://lovdata.no/dokument/JB/forskrift/2017-02-22-223

X