Blog

Nyheter, Politikk

Disse sakene skal behandles i kommunestyret 31. august 2023

Fast illustrasjon for kommunestyremøtene

På torsdag kveld kl. 19.00 er det kommunestyremøte i Røros kommune.
Møtested: Christianus Sextus, Storstuggu
Møtet strømmes på www.Fjelltv.nokommunens nettside og hos www.Fjell-ljom.no

Kommunestyret skal behandle disse sakene:

  • 55/23 INTERPELLASJON TIL KOMMUNESTYRET 31.08.23 – NÆRINGSUTVIKLING I RØROS KOMMUNE
  • 56/23 REFERATSAKER – KOMMUNESTYRET 31.08.23
  • 57/23 DIALOGKONFERANSE 1 – BUDSJETT OG ØKONOMIPLAN 2024-2027
  • 58/23 UTVIKLING AV PARKEN VED NILSENHJØRNET
  • 59/23 KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN BOLIGER PINSTIVOLLEN II-
  • 60/23 REN RØROS: UTBYTTEPOLITIKK
  • 61/23 SALG AV KOMMUNAL EIENDOM I STAMPHUSVEIEN

Du kan lese mer om hver enkelt sak i sakslisten for 31. august (pdf)

Du finner alle saksdokumentene i møtekalenderen

X