Politisk møtekalender

Politisk møtekalender

Saker for kommunestyre, formannskap, komiteer og en del sentrale underutvalg legges fram her.

SIST OPPDATERT: 02.01. 2023 - 10:25
[easy-social-share]

Saker i kommunen

Møteinnkalling og saksdokumenter legges ut ca. en uke før møtene avholdes. Protokoller legges ut så snart de er godkjent. Dersom en ikke får opp saker på en valgt dato kan det skyldes at saklista ikke er ferdig, eventuelt at et planlagt møte er avlyst.

Møtedokumenter til kontrollutvalget i Røros kommune finner du på Konsek Trøndelag IKS sine nettsider

X