Blog

Nyheter, Næring, Politikk

Offentlig ettersyn detaljregulering for Coop Havsjøveien

Detaljregulering for coop Havsjøveien

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering Coop Havsjøveien ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Utvalg for Plansaker 20.8.2020, sak 27/20.
Planområdet omfatter området Havsjøveien 3 og 5 sørøst for Røros sentrum. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for dagligvareforretning.
Planen med bestemmelser, planbeskrivelse og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens hjemmesider.

Oversikt over saksdokumentene finnes her.

Alle kan gi innspill til planen.
Innspill sendes til postmottak@roros.kommune.no innen 21. oktober 2020. Du kan også sende innspill i post til Røros kommune, Bergmannsgata 23, 7374 Røros

 

X