Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter, Politikk

Tjaelieh jïjtjemdh saemien veeljemelåhkoe/Meld deg inn i Sametingets valgmanntall.

Sametinget

For å kunne stemme ved sametingsvalget må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Ønsker du å stemme til neste sametingsperiode 2021-2025 må du registrere deg innen 30. juni 2019. Innmelding via internett https://sametinget.no/Valg/Innmelding-i-valgmanntallet eller ring koordinator samisk forvaltningsområde Ida Marie Bransfjell om du trenger hjelp.

X