Blog

Aktuelt, Folkehelse, Kultur, idrett og fritid, Nyheter

Søk støtte til kultur og idrett innen 1. mai

Den 1. mai er det søknadsfrist for en rekke ordninger innen kultur- og idrettsfeltet. Skal du søke Bergstadstipend har også dette søknadsfrist denne datoen.

Idretts- og kulturtilskudd

Røros kommunes tilskuddsordninger skal bidra til å stimulere og videreutvikle kulturlivet i Røros Kommune – slik at vi får et bredt og godt kulturliv. 1. mai er det søknadsfrist for disse ordningene:

  • Arrangementsstøtte
  • Tilskudd til fritidskulturlivet
  • Prosjektstøtte
  • Tilskudd til idrettsformål

Følg lenken for mer informasjon om de ulike ordningene: Tilskudd til idretts- og kulturformål i Røros kommune

Bergstadstipendet

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut Bergstadstipendet. Stipendet kan søkes av kunstnere, kulturarbeidere eller forskere som gjennom sitt arbeid er knyttet opp til Rørosdistriktet.

Informasjon om kriterier for søknad og hvordan du søker, finner du her: Bergstadstipendet

Spørsmål?

Har du spørsmål om ordningene eller Bergstadstipendet, ta kontakt med kultursjef Morten Tøndel:
Telefon: 977 61 509
E-post: morten.tondel@roros.kommune.no

 

 

 

 

X