Blog

Barn, unge og utdanning, Nyheter

Skolehelsetjenesten på snapchat

skolehelsetjenesten snapchat

Skolehelsetjenesten i Røros kommune er å treffe på Snapchat fra den 24. mai i år. Dette er et prosjekt som er planlagt og gjennomført i samråd med vår kommuneledelse.

Bakgrunn
Sosiale medier er en god måte å opprette kontakt med ungdommen på, og er en kommunikasjonskanal som brukes og etterspørres blant ungdom. Blant barn og unge er det en stor andel som bruker sosiale medier aktivt i hverdagen sin les mer her: https://www.ipsos.com/nb-no/eu-kids-online-ny-rapport-om-barn-og-nettbruk
Vi tror at Snapchat kan være et godt supplement til annen kommunikasjon, men videre dialog og helsehjelp må fremdeles gis gjennom konsultasjoner eller samtaler. Helsestasjoner som har kommet i gang med sosiale medier rapporterer om økt besøk i tjenesten etter at de tok i bruk (ler mer her: https://www.medietilsynet.no/globalassets/publikasjoner/barn-og-medier-undersokelser/2018-barn-og-medier

Hvilke muligheter kan Snapchat gi skolehelsetjenesten?
Med å komme på sosiale medier ønsker vi å være en trygg fag- og voksenperson, og samtidig gjøre oss mer tilgjengelig for målgruppen vår. Vi skal være ungdommens støtte, ta deres perspektiv, og gjøre dem bevisste på hvilke ressurspersoner de har i sitt eget liv og hvem de kan snakke med. Gjennom Snapchat kommuniserer vi direkte med barn og ungdom, og vi får vite hva slags tanker, utfordringer og problemer som fyller hverdagen deres.
Vi mener at bruken av Snapchat innen skolehelsetjenesten kan gi flere muligheter som kan være til fordel for ungdommen:
• helsesøster kan gi informasjon om det de unge lurer på
• vi kan snakke om vanskelige, alvorlige og tabubelagte tema
• vi kan vise ungdommen hvor de kan få hjelp
• vi kan veilede og gjøre informasjonen tilgjengelig
• vi kan markedsføre tjenesten, vi blir mer synlige og mer tilgjengelig

Snapchat som lavterskeltilbud, ikke behandlingsplattform
Det er viktig å presisere at dersom ungdommen har behov for helsehjelp, må vi oppfordre vedkommende til å ta kontakt med oss, fastlegen eller helsepersonell på skolen og helsestasjon for ungdom for å få hjelp.
Vår Snapchatkanal skal gi generelle råd og generell veiledning som ikke har karakter av å være behandling. Rådene vi skal gi må kunne gjelde for en større gruppe mennesker enn bare den enkelte ungdom, for eksempel at ungdom bør teste seg for seksuelt overførbare infeksjoner dersom de har hatt ubeskyttet sex. Samtidig er vi klar over at rådene vi skal gi er faglig forsvarlige, er tilpasset ungdommen, og ikke kan misforstås.
Vi ønsker å bruke Snapchat som en portal til å informere om mulighetene som finnes og senke terskelen for at ungdom skal komme inn på helsesøsters kontor. Dette hjelpemiddelet kan også være i form av støtte i undervisningen, eller for å gi informasjon om når vi er tilstede, om gode informasjonskilder, nyttige organisasjoner og tjenester vi samarbeider med.

Målgruppen for tjenesten
Målgruppen er primært for ungdom mellom 12 og 18 år som bor i Røros kommune. Foreldre er også en viktig del av målgruppen. Siden Røros videregående skole har elever fra nabokommunene er også disse elevene i samme målgruppe.

Hvorfor akkurat «Helseførkjan Røros»?
Etter å ha startet arbeidet med denne prosessen valgte vi å involvere ungdommen i forbindelse med navnevalget til Snapchatkontoen vår. Etter flere gode innspill kom vi frem til at navnet på vår Snapchat blir «Helseførkjan Røros». Grunnen til at dette ble navnet er fordi det sier noe om hvem vi er, med et fokus på dialekt og stedstilhørighet.

Legg oss til på Snapchat!
Vi heter «hroros2019» på Snapchat. Vi har faste «åpningstider» på Snapchatkontoen vår som er mandager og fredager kl.13.00-15.00. Du kan godt sende inn spørsmål utenom disse tidspunktene, da vil vi besvare dem i løpet av åpningstidene våre.

X