Blog

Aktuelt, framtidas trygghet og omsorg, Nyheter

Røros kommune har tildelt Ruta Entreprenør AS oppdraget med bygging av Øverhagaen Bo- helse og velferdssenter

Ruta Entreprenør AS tildelt oppdraget med bygging av Øverhagaen Bo- helse og velferdssenter

Tilbudssum er på 245 millioner eksklusive mva, i dette inngår også tilbudt fast sum for regulering av pris og lønnsstigning på 3 millioner eksklusive mva i byggeperioden. Vi påregner omtrent 100 millioner i tilskudd fra Husbanken.

Ruta er en entreprenør med god økonomisk soliditet og erfaring innen bygging av helsebygg. Vi starter nå en samspillsprosess mellom våre tjenester og entreprenøren for å utvikle mest mulig gode og hensiktsmessige løsninger i entreprenørens prosjekteringsfase.

Prosjektgruppe og arbeidsgrupper har jobbet i 2 år med å utvikle konseptet, nå går vi inn i en ny spennende fase og gleder oss til fortsettelsen.

X