Blog

MATILDE

Kjenner du til MATILDE? – påmeldingsfrist 28. oktober
I korte trekk handler MATILDE om å forstå hvordan innvandringen påvirker regional utvikling i distriktskommuner, og i fjellområder spesielt. Den lange forklaringen på dette initiativet er: Migration impact assessment to enhance Integration and local development in European rural and mountain regions.

Nå vil Tynset kommune, i samarbeid med andre, invitere deg til et idéverksted 10.-11. november.
Målet er å få dine innspill og ideer til hva som kan bidra til å skape levedyktige og inkluderende lokalsamfunn.

Vi håper du har lyst og mulighet til å delta!
Påmelding kan registreres innen 28.oktober på følgende lenke: https://nettskjema.no/a/222307

Ta kontakt med: Svanhild Næverdal for mer informasjon: svanhild.neverdal@tynset.kommune.no

Les hele saken på Tynset kommunes  nettside.

X