Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Nyheter

Flere kan få bostøtte til høye strømutgifter

NAV sin røde logo

Flere minstepensjonister, uføre og andre med lave inntekter kan få bostøtte i vinter, etter enighet mellom regjeringen og SV om en strømpakke.
For å få utbetaling i januar, må du søke innen 31. desember.

Her kan du lese mer om ordningen.

Du kan søke digitalt eller på papir.
Papirsøknaden sendes NAV og du kan legge den direkte i postkassen i Kjerkgata 15.

X