Blog

Bilde av hyttklokka og Bergstaden ziir

Helt siden 1972 har Røros Kommune delt ut stipend til kulturarbeidere, kunstnere og forskere – som gjennom sitt arbeid, enten prosjektrettet eller kontinuerlig – er knyttet til Rørosdistriktet. Formannskapet avgjør hvert år på grunnlag av søknadene om stipendet skal utdeles, og eventuelt hvem mottakeren skal være. Stipendet består av en gavesjekk på 15 000,-

Søknadsfrist er 1. mai.

Se mer om stipendet,, statutter og søknadsinformasjon på Bergstadstipendets egne sider.

X