Blog

Natur og miljø, Nyheter

Varsel om elgmerking i Trøndelag

elg
Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil i forbindelse med det pågående elgforskningsprosjektet gjennomføre merking av elg fra helikopter. Dette vil foregå i løpet av noen dager i perioden 12.-31. mars, trolig 3-4 dager.

Arbeidet vil kunne foregå i kommunene Selbu, Malvik, Trondheim, Meråker, Midtre Gauldal, Stjørdal, Tydal, Melhus, Holtålen og Røros.
Aktiviteten vil i stor grad foregå i tilknytning til elg vi allerede har merket tidligere år (www.dyreposisjoner.no).

Grunneiere som ikke ønsker at helikopter skal lande på sine eiendommer bes vennligst om skriftlig underrette undertegnede så snart som mulig. Kart inntegnet eiendommen eller gårds- og bruksnummer må vedlegges.

Norsk institutt for naturforskning
christer.rolandsen@nina.no
v/ Christer M. Rolandsen
Postboks 5685 Torgard
7485 Trondheim

X