Blog

Nyheter, Næring, Verdensarv Røros

Stipend til å delta på Handverksdager på Røros

Handverksdager
Rørosmuseet arrangerer for 23. gang handverksdager på Røros i perioden 23. – 27. august. Kursene er særlig rettet mot handverkere, handverkslærere og museumshandverkere, men er også for andre som ønsker mer kunnskaper om tradisjonelle handverksteknikker.

Årets kurs er:
• Skifer – fra brott til trappemuring
• Overflatebehandling med limfarge – interiør
• Tradisjonelle reiste konstruksjoner
• Finsmedenes smi-teknikker

Kurset har en pris på kr. 8900,- inkl. lunsj og middag alle dager (kun lunsj søndag).
Uthusprosjektet har blant annet som formål å bidra til å øke kompetansen om tradisjonelle håndverksteknikker for dermed å kunne ivareta kulturminnene innenfor verdensarvområdet Røros bergstad og Cirkumferensen på en god måte.

I år ønsker vi derfor å lyse ut et stipend på kr. 8 500,- til håndverkere/håndverksbedrifter som har sitt virkeområde innenfor verdensarvområdet, dvs. kommunene Røros, Holtålen, Os, Tolga og Engerdal, som melder seg på og gjennomfører et av kursene på årets handverksdager.
For å kvalifisere til å motta tilskudd settes det krav om at søker har firma med organisasjonsnummer og at firmaet/søker har sin hovedgesjeft innenfor håndverksbransjen.

Det settes et tak på 5 stipend med prinsippet «førstemann til mølla». De som er interessert kan sende en kort søknad til Røros kommune v/ Uthusprosjektet innen 1. mai. Innvilget stipend vil bli utbetalt etter at kopi av kursbevis er innsendt. Hver enkelt vil være ansvarlig for å melde seg på kursdagene.
For mer informasjon om handverksdagene se nettsiden til Rørosmuseet:
https://rorosmuseet.no/handverksdager-2023

Søknad sendes på e-post innen 1. mai til:
postmottak@roros.kommune.no

Spørsmål kan rettes til:
Magnus Borgos, tlf. 924 26 897
byantikvar

X