Blog

Vinterbilde med tre barnehagebarn i vinterdresser som sitter på et rødt gjerde.
Alle barn har rett til å trives i barnehagen, og oppleve et trygt miljø for lek og læring.

Barns trivsel er voksnes ansvar. Barnehagen skal i samarbeid med foresatte aktivt jobbe for en barnehage fri for mobbing. Personalet i barnehagen er rollemodeller og skal legge til rette for inkludering og vennskap. Barnehagen har et ansvar for å forebygge, avdekke og forhindre ekskludering, krenkende atferd og mobbing i barnehagene.

Mobbing i barnehagen kan skje på mange måter. Det kan være handlinger fra voksne eller andre barn som gjør at barnet ikke føler at det hører til eller er viktig for fellesskapet.
Det kan være at barnet blir holdt utenfor leken og samtalen, aldri får være med eller sitte ved siden av noen.
Små barn kan dytte, bite og slå. Dette er en del av barns utvikling, og er ikke nødvendigvis mobbing. Men dersom barnet ditt gang på gang blir plaget eller ertet, bør du ta opp dette med barnehagen.

Planen kan du lese her. Den legges ut til offentlig høring.

Fristen på innspill er 6 uker etter publiseringsdato, onsdag 7. april 2021

X