Blog

AtB har laget en spørreundersøkelse som kartlegger reisevaner og holdninger i Trøndelag 2022. Undersøkelsens formål er å kartlegge innbyggerne i Trøndelag sine reisevaner. Uansett hvordan eller hvor mye man reiser, er det viktig å delta på undersøkelsen.

Svar på undersøkelsen om reisevaner fra AtB! Da er du med å påvirke hvordan kollektivtilbudet med buss utformes.

Behovet for pendlerne i Røros og Holtålen er særlig hensyntatt i undersøkelsen.

Besvar undersøkelsen her: https://response.questback.com/atbas/sor

X