Blog

Arbeid, aktivitet og familie, Folkehelse, Helse og omsorg, Nyheter

Kurs for å mestre belastning i arbeidsliv og privatliv for voksne – våren 2024

bilde av hånd med tommel opp og navn på kurs

Kurs i mestring av belastning (KiB) er for deg som ønsker å lære noen metoder og teknikker til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv. Alle som har en form for belastning som gjør at de ønsker og vil ha nytte av å utvikle sin mestringsevne kan delta på kurset. Kurset går over 10 kvelder, med oppstart 14. februar klokken 13-15.30. Kursavgiften er 700 kroner.

Kurset er et samarbeid mellom Røros og Os kommuner, og innbyggere fra begge kommunene kan melde seg på.

Hva som oppleves som belastning er individuelt

Belastninger som er så omfattende at du ikke klarer å mestre dem godt nok, kan gi stressreaksjoner. Disse reaksjonene kan være:

  • Emosjonelle: fravær av humor og glede, engstelse og uro, irritabilitet og nedstemthet
  • Fysiske: uro, mindre energi, oftere sliten, søvnproblemer, hodepine, muskelsmerter eller mageproblemer
  • Kognitive: bekymringer, glemmer, vansker med å konsentrere seg, tanker om egne mangler eller egen utilstrekkelighet, håpløshet og pessimisme

Målet med kurset

Du får lære metoder og teknikker som du kan bruke for å mestre belastninger knyttet til arbeids- og privatliv bedre. Mestring er det du gjør for å håndtere belastningen.

Hva går kurset ut på?

Du lærer å forstå sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Vi jobber med å kartlegge egne belastninger, og egen mestrings- og tankestil. På kurset bruker vi kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Praktisk informasjon

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursboken Kurs i belastningsmestring, er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Kurset arrangeres av Frisklivssentralen i samarbeid med psykisk helse- og rustjeneste i Røros kommune og Os kommune.

  • Kursstart: Onsdag 14. februar 2024. Kurset går over ti ganger. De to siste gangene består av oppfølging og øving.
  • Datoer: 14., 21. og 28. februar, 6., 13. og 20. mars, 2. og 10. april, 8. og 29. mai
  • Tid: 13.00-15.30
  • Sted: Stigeren, Storstuggu
  • Påmelding: Innen 29. januar 2024
  • Kursavgift: 700 kr, dette dekker kursmateriell og enkel bevertning. Du mottar faktura etter oppstart av kurset.

Har du spørsmål eller vil melde deg på? Ta kontakt med:

Astrid Marie Sæther
Mobil: 95 80 55 26
astrid.sether@roros.kommune.no

Rita Strand
Mobil: 95 26 65 14
rita.strand@os.kommune.no

Metode

KiB er et læringsorientert tiltak, utarbeidet til bruk innenfor for eksempel NAV, arbeidsmarkedsbedrifter, HMS-virksomheter, mestringssentre, primærhelsetjenesten eller andre, for å nå målgrupper som har behov for denne type tiltak. Målet er at kursdeltakeren skal kartlegge egne belastninger og egen mestring av disse, for å videreutvikle egne mestringsferdigheter.

Kurset er basert på kognitiv atferdsteori og kunnskap om stress, belastning og mestring, og følger kursboken “Kurs i Mestring av Belastning – et kurs basert på kognitiv metode”. Kursopplegget er utviklet av psykolog Trygve Arne Børve, psykiatrisk sykepleier Anne Nævra og professor i psykiatri Odd Steffen Dalgard. Kurslederopplæring er økonomisk støttet av Helsedirektoratet, og den gjennomføres over hele landet i regi av Fagakademiet

Du kan lese mer om Kurs i mestring av belastning (KiB) på nettsidene til Fagakademiet, www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

X