Blog

Tre vinterkledde barn sitter på et gjerde med snakkeboble med teksten "Hva skal barnehagene hete"

Nå skal vi endelig bygge to nye barnehager i Røros sentrum! Og vi ønsker at du som innbygger skal få være med og bestemme hva barnehagene skal hete. Den ene barnehagen skal bygges i Vola, og den andre skal bygges i Ysterhagaveien. Forslagene som velges blir premiert! Det er styringsgruppa for prosjektet som er jury i navnekonkurransen.

Send ditt forslag til navn på:

  • Barnehage 1, i Vola
  • Barnehage 2, i Ysterhagaveien

Forslaget sender du på e-post til postmottak@roros.kommune.no innen 2. april 2022.

Om barnehageprosjektet

I mange år har det vært behov for nye barnehager i Røros sentrum. Kommunestyret vedtok å bygge to barnehager i fjor, og nå er arbeidet med planlegging og prosjektering i gang. Navnene til de to nye barnehagene vil vi at du som er innbygger skal være med å bestemme. I neste omgang skal de ansatte få være med og bestemme hva avdelingene skal hete. De skal være i samme tema som navnet på barnehagen.

X