Blog

Natur og miljø, Nyheter, Næring

Informasjon fra Mattilsynet – høypatogen fugleinfluensa blant villfugl

nærbilde av måkeflokk som flyr i lufta, med hav og fjell i bakgrunnen

Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa blant villfugl langs deler av norskekysten de siste dagene. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler. Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder.

Informasjon til næringsaktører og veterinærer
Mattilsynet region midt kontaktet fjørfe-næringsaktører, privatpraktiserende veterinærer og kommunene med informasjon og veiledning om situasjonen. Det er foreløpig ikke innført portforbud og andre restriksjoner i Trøndelag, Møre og Romsdal.

Godt smittevern er viktig!
Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe, derfor oppfordres alle fjørfeholdere til å ha høyt fokus på smittevern.

Innsamling av døde fugler
Mattilsynet region midt vurderer fortløpende om prøver skal tas ut av døde fugler. Det er ikke organisert innsamling av døde fugler utover prøvetaking i region midt.
Hvis kommunen får melding om mange døde fugler i et område ber vi kommunen kontakte lokalt Mattilsyn for å finne løsning på håndtering og opprydding.

Varsle Mattilsynet
Varsle Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller send e-post til postmottak@mattilsynet.no.

Mer info om fugleinfluensa og smittevern finner du her Fugleinfluensa | Mattilsynet 

X